Kutatási tevékenység

Fő tevékenység: oktatásfejlesztési kutatások

 

A kutatócsoport az egészségügyi képzések (elsősorban az általános orvos- és fogorvosképzés) azon aspektusait vizsgálja, amelynek segítségével a tudás átadása és elsajátítása eredményesebben valósulhat meg. Teszi ezt annak érdekében, hogy a hallgatók felkészítése az egészségügyben végzett munka kihívásaira, valamint a betegek professzionális ellátására eredményesen történjen meg a képzés ideje alatt.

Kutatási érdeklődésünk kiterjed az egyes tanulási és oktatási módszertanok eredményességének mérésére, valamint a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott vizsgáztatási módszerek adaptálására. A képzésre vonatkozó átfogóbb kutatások érintik a Képzési és Kimeneti Követelményekben is megfogalmazott soft skillek elsajátításának mérését, a felvételi eljárás és a tanulási környezet vizsgálatát.

A gyakorlati hasznosíthatóságot szem előtt tartva kvantitatív és kvalitatív mérési módszereket alkalmazva exploratív, obszervációs és experimentális jellegű vizsgálatokat végzünk. Ezek mellett a kutatások eredményeinek megosztásában is aktívan közreműködünk.

Kutatócsoportunk nyitottan fogadja a graduális és PhD-hallgatók jelentkezését, valamint a téma iránt érdeklődő és elkötelezett oktatókat, adminisztratív munkatársakat.

A kutatásokban közreműködnek

  • Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna
  • Dr. Birkás Béla
  • Dr. Czopf László
  • Dr. Csaba Gergely, PhD hallgató
  • Dr. Csathó Árpád
  • Dr. Faubl Nóra
  • Dr. Fischer Krisztina (tanácsadó, Harvard Medical School)
  • Dr. Gács Boróka
  • Dr. Schlégl Ádám
  • Dr. Varga Zsuzsanna

Publikációk

András, S., Dávid, S., Adrien, R., Boróka, G., Nóra, F., Zsuzsanna, F., & Zsolt, D. (2023). Burnout, Cynicism, and Empathy in Medical Students: Examining the Trends and Impact.

Csaba, G. J., Tóth, K., Vincze, Á., Füzesi, Z., & Varga, Z. (2023). Levels of Miller’s pyramid and feedback on clinical competencies during formative and summative assessments in undergraduate medical and dental education at the University of Pécs, Medical School.

Gergely, J. C., Zsuzsanna, V., Kristóf, T., & Zsuzsanna, F. (2023). Levels of Miller’s pyramid and feedback on clinical competencies during formative and summative assessments in undergraduate dentistry education. In “Inclusive Learning Environments to Transform the Future” (pp. 703–704).

Varga, Z., Gergely, J. C., Zsuzsanna, F., & Vincze, Á. (2023). Examiner feedback and levels of Miller’s pyramid and Bloom’s cognitive taxonomy in medical students’ clinical examinations. In “Inclusive Learning Environments to Transform the Future” (pp. 107–108).

Varga, Z., Pótó, Z., Csathó, Á., & Füzesi, Z. (2023). What do patients think about the Hungarian health care system and medical students’ learning outcomes? A cross-sectional study on the patients’ perspective in Hungary. BMC MEDICAL EDUCATION, 23(1). http://doi.org/10.1186/s12909-023-04350-w

Varga, Z., Csaba, G. J., Csathó, Á., & Füzesi, Z. (2023). Faculty Development at the University of Pécs, Medical School.

Faubl, N., Pótó, Z., Németh, T., Marek, E., Birkás, B., & Füzesi, Z. (2022). Az interkulturális kompetencia fejlődése nemzetközi orvosegyetemi környezetben. NÉPEGÉSZSÉGÜGY, 99(2), 205–205.

Füzesi, Z., Varga, Z., Nyitrai, M., & Csathó, Á. (2022). A hullám tetején: Tanulási kultúra a PTE ÁOK-on. In Hullámtörés (pp. 32–32).

Gergely, J. C., & Zsuzsanna, V. (2022). Learning outcomes from the perspectives of male and female patients in HungaryLearning outcomes from the perspectives of male and female patients in Hungary.

Varga, Z., Csaba, G. J., & Füzesi, Z. (2022). Képzési és Kimeneti Követelmények teljesülése az orvosképzésben – a hallgatók és az oktatók szemszögéből. In Hullámtörés (pp. 37–37).

Varga, Z., Pótó, Z., Csathó, Á., & Füzesi, Z. (2022). Eredményesen oktatjuk-e azt, amit fontosnak tartunk? Ahogy az orvosképzés oktatói látják. LEGE ARTIS MEDICINAE, 32(3), 133–141. http://doi.org/10.33616/lam.32.012

Zsuzsanna, V., Zsuzsanna, P., Gergely, C., & Zsuzsanna, F. (2022). Learning outcomes from the perspectives of patients in Hungary.

Füzesi, Zsuzsanna, & Varga, Zsuzsanna. (2021). Képzési és kimeneti követelmények teljesülése az orvosképzésben II. – ahogy a hallgatók látják. NÉPEGÉSZSÉGÜGY, 98(2), 263–263.

Varga, Zsuzsanna, & Füzesi, Zsuzsanna. (2021). Képzési és kimeneti követelmények teljesülése az orvosképzésben I. – ahogy az oktatók látják. NÉPEGÉSZSÉGÜGY, 98(2), 263–263.

Zsuzsanna, Varga, Pótó, Zsuzsanna, & Füzesi, Zsuzsanna. (2021). Pedagogical skills of teachers in Hungarian medical education - the perspectives of teachers and students. In Abstract Book AMEE 2021 An International Association for Medical Education (pp. 1162–1162).

Pintér, Zsolt, Kardos, Dániel, Varga, Péter, Kopjár, Eszter, Kovács, Anna, Than, Péter, … Schlégl, Ádám Tibor. (2021). Effectivity of near-peer teaching in training of basic surgical skills – a randomized controlled trial. BMC MEDICAL EDUCATION, 21(1). http://doi.org/10.1186/s12909-021-02590-2

Varga, Zsuzsanna, Pótó, Zsuzsanna, Czopf, László, & Füzesi, Zsuzsanna. (2020). Do we need special pedagogy in medical schools? - Attitudes of teachers and students in Hungary : a cross-sectional study. BMC MEDICAL EDUCATION, 20(1). http://doi.org/10.1186/s12909-020-02385-x

Varga, Zsuzsanna, Pótó, Zsuzsanna, Csaba, Gergely, Duga, Zsófia, Czopf, László, & Füzesi, Zsuzsanna. (2020). How to teach future doctors? Research on the attitudes of teachers, students and patients towards the learning outcomes in medical education. In AMEE 2020: The Virtual Conference (pp. 593–593).

Schlégl, Ádám Tibor, Pintér, Zsolt, Kovács, Anna, Kopjár, Eszter, Varga, Péter, Kardos, Dániel, … Füzesi, Zsuzsanna. (2020). Teaching Basic Surgical Skills Using Homemade Tools in Response to COVID-19. ACADEMIC MEDICINE, 95(11). http://doi.org/10.1097/ACM.0000000000003586