Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Behavioural Science 5 (Medical Psychology)

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OAP-MT5-T  |  2 kredit  |  General Medicine |  Pre-clinical modul  |  autumn

Tantárgyfelelős

Dr. János KÁLLAI, professor

Óraszámok / félév

14 óra előadás + 14 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 160 fő

Előfeltételek

OAA-EL2-T completed

OAA-SZO-T completed

OAP-NEP-T parallel

Tematika

The course is an introduction to the psychological aspects of medicine, care, and doctor-patient relationship. Understanding the role of personality, the impact of communication and relationship will provide a more effective therapy and care in medical practice. Main issues: subject of medical psychology, its place in the sciences and medicine. Theories on personality and personality development, concept of mental health. Stress, anxiety, adjustment. Communication and its disorders in the doctor-patient relationship; empathy, interview. Psychology of doctor-patient relationship. Reactions to illness. Coping, risk factors, psychosomatics. Medical psychology in clinical disciplines. Death and dying, grief reactions. Health of the healers, prevention of burn out.

A félév elfogadásának feltételei

According to the Code of Studies and Examinations.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Additional practices and homework.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Csabai, M., Molnar, P.: Health, Illness and Care. A Textbook of Medical Psychology, Springer Orvosi Kiadó, Budapest, 2000.

Saját oktatási anyag

Handout of lectures and practices, avaiable on Neptun Meet Street.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Kaptein, A., Weinman, J. (eds.): Health Psychology, BPS Blackwell Publishing, 2004.
John L. Coulehan and Marian R. Block: The Medical Interview, 5th edition, 2006.
Feldman, M. D., Christensen, J.F. (eds.): Behavioral Medicine: A Guide for Clinical Practice, Forth Edition, McGrow-Hill, 2014.
Ayers, S.; de Visser, R.: Psyhology for Medicine, SAGE, 2011.

Előadások

 • 1. Introduction to medical psychology. Its place in the sciences and in the medicine - Dr. Birkás Béla
 • 2. Critical stages of personality development regarding health and illness - Dr. Birkás Béla
 • 3. Health protective and risk factors of personality. - Dr. Varga József
 • 4. Doctor-patient communication. - Hartung István
 • 5. Models of doctor-patient relationship - Dr. Varga József
 • 6. Stress, stress management, coping - Dr. Tiringer István
 • 7. Pain and pain management - Gács Boróka
 • 8. Psychosomatics - Dr. Tiringer István
 • 9. Psychoimmunology, psychooncology - Dr. Tiringer István
 • 10. Psychosocial factors in cardiovascular diseases - Dr. Varga József
 • 11. Case study approach in the medicine - Dr. Kállai János
 • 12. Death, dying, grief - Dr. Varga József
 • 13. Health of the healers. Prevention of burn out. - Dr. Varga József
 • 14. Overview, summary. - Dr. Birkás Béla

Gyakorlatok

 • 1. Approaches of personality. Process and disorders of socialisation. Mental health.
 • 2. Approaches of personality. Process and disorders of socialisation. Mental health.
 • 3. Affective and cognitive functions of personality. Stress, frustration and their impact. Adjustment.
 • 4. Affective and cognitive functions of personality. Stress, frustration and their impact. Adjustment.
 • 5. Disorders of communication. Interview, supportive techniques, empathy.
 • 6. Disorders of communication. Interview, supportive techniques, empathy.
 • 7. Doctor-patient communication, first encounter, history taking.
 • 8. Doctor-patient communication, first encounter, history taking.
 • 9. Anxiety, its sources and symptoms. Psychological factors in somatic illness, psychosomatic diseases.
 • 10. Anxiety, its sources and symptoms. Psychological factors in somatic illness, psychosomatic diseases.
 • 11. Psychological reactions to illness. Dynamics, management. Cognitive and supportive techniques of behavioral change
 • 12. Psychological reactions to illness. Dynamics, management. Cognitive and supportive techniques of behavioral change
 • 13. Psychological aspects of fatal illness, grief, pathological grief reactions.
 • 14. Psychological aspects of fatal illness, grief, pathological grief reactions.

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Final exam:
A) Written test: it consists 60 questions. AND
B) Oral exam: a theoretical question and a problem based complex case study analysis. A patient's case history is presented as a question. The student should to explain the possible bio-psycho-social context of the case history and demonstrate the possible alternatives of the management of the given problems.
Grade construction:
The final grade is the average of the grades of written and oral exam parts.
Further details about the exam can be found at the Neptun.

Vizsgáztatók

 • Dr. Birkás Béla
 • Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • Dr. Kállai János
 • Dr. Tiringer István
 • Dr. Varga József
 • Gács Boróka
 • Hartung István

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Birkás Béla
 • Dr. Tiringer István
 • Dr. Varga József
 • Gács Boróka
 • Hartung István