Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Magatartástudomány 3. (Orvosi szociológia)

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Füzesi Zsuzsanna (zsuzsa.fuzesi@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFE-SZO-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

28 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 28 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 250 fő

Tematika

A szociológiai tudásanyagra alapozva a hallgatók szerezzenek olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek segítségével az orvosi munka során képesek lesznek felismerni és értelmezni az emberi viselkedés leglényegesebb szabályszerűségeit az egészségmegőrzésben, a betegségek kialakulásában és az azokból való gyógyulás folyamatában.
Az orvosi szociológia azokat a társadalmi és magatartási tényezőket vizsgálja, melyek az egészségi állapot alakulását befolyásolják, valamint az egészségügyi ellátás szociológiai aspektusait elemzi. Fő kutatási területei: krónikus betegségek epidemiológiája, egészség- és betegségmagatartás, az egészségügyi ellátás társadalmi-gazdasági aspektusai, helyi egészségfejlesztési modellek, az alternatív medicina igénybevétele.

Előadások

 • 1. Szociológia és orvostudomány: az orvosi szociológia - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 2. Az orvosi szociológia fejlődése, irányzatainak tárgya, központi fogalma - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 3. Az orvostanhallgatók szocializációja az orvosképzés során - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 4. A rejtett curriculum - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 5. Az orvostársadalom autonómiája - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 6. Az egészség és a betegség fogalma - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 7. Az egészség és a betegség fogalma - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 8. Egészség-modellek - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 9. Perszonalisztikus és naturalisztikus betegségmodellek - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 10. A biomedikális betegségmodell és kritikája - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 11. Az orvos-beteg kapcsolat modelljei - Dr. Varga József
 • 12. Az orvos-beteg kapcsolat modelljei - Dr. Varga József
 • 13. Orvos-beteg kommunikáció - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 14. A megbetegedések társadalmi okai - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 15. Az egészségi állapot mérésének lehetőségei - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 16. Az orvoshoz fordulást befolyásoló társadalmi tényezők - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 17. Az elsődleges és másodlagos deviancia - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 18. A betegség, mint deviancia - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 19. A szociális integráció és a szociális támogatás egészségi állapotot befolyásoló szerepe - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 20. Deviancia fogalma és a deviancia elméletek - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 21. Szenvedélybetegségek szociológiája - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 22. Az egészségügyi ellátás szerveződése - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 23. Az egészségügyi ellátás hatékonysága - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 24. A társadalmi egyenlőtlenségeket meghatározó tényezők - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 25. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 26. Az egészségi állapothoz való viszony változása - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 27. Népegészségügyi problémák és orvoslás - Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 28. Szociológiai módszerek alkalmazása az orvostudományban - Dr. Füzesi Zsuzsanna

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Szántó Zsuzsa, Susánszky Éva: Orvosi szociológia, Semmelweis Kiadó, Bp. 2002.

Saját oktatási anyag

Előadás jegyzetek ppt-je

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

Pikó Bettina: Orvosi szociológia, Medicina, 2006.
David Armstrong: Az orvosi szociológia alapjai, Semmelweis Kiadó, Bp. 1995.

A félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon való aktív részvétel.

Félévközi ellenőrzések

nincs

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSz szerint

Vizsgakérdések

A vizsgakövetelményeket a félév során kiadott tételjegyzék tartalmazza. A félév végén kollokviumot tesznek a hallgatók.
1. Szociológia és orvostudomány: az orvosi szociológia
2. Az orvosi szociológia fejlődése, irányzatainak tárgya, központi fogalma
3. Az orvostanhallgatók szocializációja az orvosképzés során
4. A rejtett curriculum
5. Az orvostársadalom autonómiája
6 Az egészség és a betegség fogalma
7. Egészség-modellek
8. Perszonalisztikus és naturalisztikus betegségmodellek
9. A biomedikális betegségmodell és kritikája
10. Az orvos-beteg kapcsolat modelljei
11. Orvos-beteg kommunikáció
12. A megbetegedések társadalmi okai
13. Az egészségi állapot mérésének lehetőségei
14. Az orvoshoz fordulást befolyásoló társadalmi tényezők
15 Az elsődleges és másodlagos deviancia
16. A betegség, mint deviancia
17. A szociális integráció és a szociális támogatás egészségi állapotot befolyásoló szerepe
18. Deviancia fogalma és a deviancia elméletek
19. Szenvedélybetegségek szociológiája
20. Az egészségügyi ellátás szerveződése
21. Az egészségügyi ellátás hatékonysága
22. A társadalmi egyenlőtlenségeket meghatározó tényezők
23. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei
24. Az egészségi állapothoz való viszony változása
25. Népegészségügyi problémák és orvoslás
26. Szociológiai módszerek alkalmazása az orvostudományban

Vizsgáztatók

 • Dr. Faubl Nóra Klára
 • Dr. Füzesi Zsuzsanna

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói