Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Egészség-szociológia

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Füzesi Zsuzsanna (zsuzsa.fuzesi@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFE-ESO-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Elektív modul  |  Őszi

Előfeltétel: OFE-SZO-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Az egészségszociológia kurzus keretében a hallgatók szerezzenek olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek elsősorban a saját életük eredményesebbé, hatékonyabbá és egészségesebbé tételében segítik őket, és áttételesen a betegekkel, a kliensekkel való kapcsolataik hatékonyabbá tételét is szolgálja. A kurzus keretében lehetőség van az elméleti modellek gyakorlatban való kipróbálására, azaz saját élmények segítik az ismeretek beépülését. A kurzus módszere eltér a hagyományos oktatástól, a hallgatók bevonásán, aktív részvételén és együttműködésén alapul. Az egyes blokkok dinamikusan váltják egymást, a résztvevők kiscsoportokban, a saját élmény megszerzéséhez kapcsolódó intenzív munkát végeznek.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés, a kurzus ismertetése, közös szabályok kialakítása
 • 2. Az egészség fogalma
 • 3. Az egészség fogalma
 • 4. Szokások hatalma
 • 5. Szokások hatalma
 • 6. Filmvetítés
 • 7. Filmvetítés és megbeszélése
 • 8. Sztereotípiák, előítéletek
 • 9. Sztereotípiák, előítéletek, gyakorlatok
 • 10. Filmvetítés
 • 11. Filmvetítés és megbeszélése
 • 12. Együttműködés ,,idegen" csoportokka
 • 13. Együttműködés ,,idegen" csoportokkal, gyakorlatok
 • 14. Filmvetítés
 • 15. Filmvetítés és megbeszélése
 • 16. Empátia fogalma
 • 17. Empátia fogalma és gyakorlatok
 • 18. Érzelmi intelligencia
 • 19. Érzelmi intelligencia
 • 20. Társas intelligencia
 • 21. Társas intelligencia
 • 22. Filmvetítés
 • 23. Filmvetítés és megbeszélése
 • 24. Mit viszek magammal?

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

A kurzuson kiadott anyagok.

Saját oktatási anyag

--

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

A kurzuson kiadott anyag tartalmazza.

A félév elfogadásának feltételei

A kurzus hétvégi kurzusként lesz meghirdetve

Félévközi ellenőrzések

2 beadandó dolgozat

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSz szerint

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Füzesi Zsuzsanna