Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Szorongás, depresszió és szomatizáció az általános orvosi gyakorlatban

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Varga József (jozsef.varga@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-DEP-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Őszi

Előfeltétel: OOP-MT5-T teljesített

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 16 fő

Tematika

A szorongásos és hangulati problémákat gyakran nem ismerik fel a szomatikus betegségek mellett, így azok kezeletlenek maradnak. Az egyik leggyakoribb tünetcsoport, a szomatizációs (funkcionális szomatikus) tünetek pedig diagnosztikus kihívást jelentenek az orvos számára. A kurzus áttekinti e zavarok jellegzetességeit és terápiás lehetőségeit az általános orvosi gyakorlatban. Segíti az emocionális állapotok és szomatikus betegségek kölcsönhatásainak megértését és gyakorlati alkalmazását a magatartásorvoslás szemléletének megfelelően.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A személyiség érzelmi és kognitív működése, stressz, az egészség és betegség határterületei
 • 2. A személyiség érzelmi és kognitív működése, stressz, az egészség és betegség határterületei
 • 3. A szorongás és depresszió eredete, formái, tünetei, e zavarokhoz vezető pszichológiai munkamódok, következményeik és orvosi kockázataik.
 • 4. A szorongás és depresszió eredete, formái, tünetei, e zavarokhoz vezető pszichológiai munkamódok, következményeik és orvosi kockázataik.
 • 5. Szorongás és depresszió tüneteinek korai felismerése, diagnosztikai módszerek, kérdőívek.
 • 6. Szorongás és depresszió tüneteinek korai felismerése, diagnosztikai módszerek, kérdőívek.
 • 7. A szomatizáció mechanizmusai, tünetei, diagnosztikája.
 • 8. A szomatizáció mechanizmusai, tünetei, diagnosztikája.
 • 9. Kommunikáció a szomatizáló beteggel, szupportív terápia, betegvezetés.
 • 10. Kommunikáció a szomatizáló beteggel, szupportív terápia, betegvezetés.
 • 11. Kognitív és viselkedésterápiás módszerek.
 • 12. Kognitív és viselkedésterápiás módszerek.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

A gyakorlaton kiadott összefoglalók, jegyzetek, közlemények, melyek a Neptunon elérhetők.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Hiányzás: a TVSZ szerint. A kurzus során kapott feladatok teljesítése: prezentáció készítése, referálás.

Félévközi ellenőrzések

A kurzus írásbeli dolgozattal zárul. A félévközi osztályzatot a kurzus feladatainak teljesítése és a dolgozat eredménye alapján állapítjuk meg.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni feladatteljesítéssel.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Varga József