Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

A bioetika alapjai

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Szolcsányi Tibor (tibor.szolcsanyi@aok.pte.hu), egyetemi adjunktus

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-BEA-T  |  1 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A bioetika olyan kulturális, etikai és szociális kérdésekkel foglalkozik, amelyek az egészségügy, a mezőgazdaság és a természeti környezet védelmének területeit érintik. A kurzus során a hallgatók elsősorban a modern orvoslás (egészségügyi ellátás) által felvetett erkölcsi kérdéseket és az azokra adott konszenzusos vagy éppen egymással vitatkozó, etikai és jogi válaszokat ismerhetik meg.
A kurzus célja olyan, a mindennapi életben hasznosítható műveltségi ismeretek átadása, amelyek elősegítik a személy egészségügyi ellátásával kapcsolatos, megalapozott, autonóm döntéseinek meghozatalát.
Azon hallgatók számára ajánljuk, akik nem hallgatták az "Orvosi etika" (OFEOET) c. tárgyat.

Előadások

 • 1. Bevezetés: a modern orvosi etika kialakulásának történeti háttere - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 2. Általános etikák - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 3. A beteg autonómiája és a tájékozott beleegyezés elve - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 4. Eutanázia - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 5. Eutanázia - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 6. A művi abortusszal kapcsolatos etikai viták - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 7. A művi abortusszal kapcsolatos etikai viták - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 8. Neuroetika - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 9. Géntechnológia és etika - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 10. Az őssejt-kutatások etikai vonatkozásai - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 11. Összefoglaló diszkusszió - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 12. Teszt - Dr. Szolcsányi Tibor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

További segédanyagok: Neptun MeetStreet

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Blasszauer Béla: Orvosi etika, Medicina, Bp. 1995.
Dr. Blasszauer Béla: Eutanázia, Medicina, Bp. 1997.
Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába, 2. kiadás, Medicina, Bp. 1999.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az utolsó órán. Jegy javítása céljából a teszt kétszer megismételhető a vizsgaidőszak első két hetében. Megismételt teszt helyett szóbeli vizsga is választható.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói