Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Interkulturális kommunikáció az orvostudományban

Tantárgy menü

Adatok

A tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre:

2019-2020

Alapadatok

Kód: OOF-IKM-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  ősszel

Tantárgyfelelős

Dr. Faubl Nóra Klára, tudományos munkatárs

Óraszámok / félév

24 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Előfeltételek

Tematika

A tantárgy a kultúraközi kommunikáció orvostudományban betöltött szerepét, feladatát és gyakorlati kérdéseit tárgyalja.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Prezentáció, esszé

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

-

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció, 2. kiadás, Scolar Kiadó, 2008
Daniel Landis, Janet Bennett und Milton Bennett: Handbook of Intercultural Training, 3rd edition

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 2. Bevezetés - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 3. A kommunikáció fogalma és feladata - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 4. A kommunikáció fogalma és feladata - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 5. Direkt és indirekt kommunikáció - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 6. Direkt és indirekt kommunikáció - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 7. A verbális és nonverbális kommunikáció különbségei - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 8. A verbális és nonverbális kommunikáció különbségei - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 9. Nonverbális kommunikáció - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 10. Nonverbális kommunikáció - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 11. Interkulturalitás - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 12. Interkulturalitás - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 13. Kultúramodellek - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 14. Kultúramodellek - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 15. Sztereotípia, előítélet, diszkrimináció I. - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 16. Sztereotípia, előítélet, diszkrimináció I. - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 17. Sztereotípia, előítélet, diszkrimináció II. - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 18. Sztereotípia, előítélet, diszkrimináció II. - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 19. Kulturális sokk - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 20. Kulturális sokk - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 21. Kultúracsoportok I. - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 22. Kultúracsoportok I. - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 23. Kultúracsoportok II. - Dr. Faubl Nóra Klára
 • 24. Kultúracsoportok II. - Dr. Faubl Nóra Klára

Gyakorlatok

Szemináriumok

Vizsgakérdések

Prezentáció, esszé

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói