Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségi állapota, egészségügyi ellátása

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Füzesi Zsuzsanna (zsuzsa.fuzesi@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OFF-HTD-T  |  2 kredit  |  Fogorvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 24 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A tantárgy feladata: ismeretadás és felkészítés a speciális helyzetű csoportok egészségügyi ellátására.
A hátrányos helyzetű népességi csoportok (hajléktalanok, romák, szegények, kirekesztettek) fizikai és mentális egészségi állapotának, valamint egészségügyi ellátásának bemutatása, különös tekintettel a társadalmi-gazdasági helyzetükből adódó egészségi és ellátásbeli egyenlőtlenségekre. A hallgatók saját adatgyűjtés és személyes interjúkészítés segítségével ismerkednek meg a hátrányos helyzetű csoportok jellemzőivel, diszkriminációjuk lehetséges eseteivel.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A hátrányos helyzetű csoportok definiálása
 • 2. A hátrányos helyzetű csoportok definiálása
 • 3. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei
 • 4. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei
 • 5. Az egészségügyi ellátás egyenlőtlenségei
 • 6. Az egészségügyi ellátás egyenlőtlenségei
 • 7. Az egyenlőtlenségeket befolyásoló társadalmi tényezők
 • 8. Az egyenlőtlenségeket befolyásoló társadalmi tényezők
 • 9. Előítéletek a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban
 • 10. Előítéletek a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban
 • 11. A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából
 • 12. A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából
 • 13. A roma népesség jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából
 • 14. A roma népesség jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából
 • 15. Diszkrimináció az egészségügyi ellátásban.
 • 16. Diszkrimináció az egészségügyi ellátásban.
 • 17. Az egyenlő bánásmódhoz való jog és annak érvényesülése az egészségügyi ellátásban.
 • 18. Az egyenlő bánásmódhoz való jog és annak érvényesülése az egészségügyi ellátásban.
 • 19. Kulturális különbségek ellátók és ellátottak között. A kulturális különbségek felismerése és kezelése.
 • 20. Kulturális különbségek ellátók és ellátottak között. A kulturális különbségek felismerése és kezelése.
 • 21. A kulturális különbözőségekből adódó konfliktuskezelés.
 • 22. A kulturális különbözőségekből adódó konfliktuskezelés.
 • 23. Kurzus értékelése, a hasznosítható tapasztalatok megbeszélése
 • 24. Kurzus értékelése, a hasznosítható tapasztalatok megbeszélése

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

--

Saját oktatási anyag

A hallgatók által készített projektek (ppt prezentációk, interjúk)

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

--

A félév elfogadásának feltételei

Max 25 %-os hiányzás fogadható el a félévhez és a gyakorlati jegyhez.

Félévközi ellenőrzések

Önálló hallgatói munka készítése (ppt prezentáció, interjú)

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSz szerint

Vizsgakérdések

Vizsgaforma: project munka készítés (kb. 3 oldal) és prezentációja (kb. 20 perc); valamint egy interjú készítése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Füzesi Zsuzsanna