Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

« Oktatás

Megküzdési stratégiák - A sikeres vizsgaidőszak titka

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2019-2020

Tantárgyfelelős

Dr. Füzesi Zsuzsanna (zsuzsa.fuzesi@aok.pte.hu), egyetemi tanár

Magatartástudományi Intézet

Tárgyadatok

Kód: OOF-SVT-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

0 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 12 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy az egyetemkezdés, a kutatásokkal igazoltan komoly stresszt jelentő, nehézségeivel való megküzdési stratégiák és eszközök kialakításában segítse a hallgatót.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés, sikeres vizsgaidőszak feltételei, professzionalizmus, a hallgató jogai és lehetőségei
 • 2. Bevezetés, sikeres vizsgaidőszak feltételei, professzionalizmus, a hallgató jogai és lehetőségei
 • 3. Megfelelő fizikai, szellemi állapot, teljesítményfokozók
 • 4. Megfelelő fizikai, szellemi állapot, teljesítményfokozók
 • 5. Tanulási technikák fejlesztése, problémamegoldás
 • 6. Tanulási technikák fejlesztése, problémamegoldás
 • 7. Tanulási technikák fejlesztése, problémamegoldás
 • 8. Tanulási technikák fejlesztése, problémamegoldás
 • 9. Vizsgastressz leküzdése
 • 10. Vizsgastressz leküzdése
 • 11. Relaxációs technikák
 • 12. Relaxációs technikák

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

--

Saját oktatási anyag

Anyagok a Neptun MeetStreet-en

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

--

A félév elfogadásának feltételei

- 25%-ot meg nem haladó hiányzás (max. 2 x 1,5 óra)
- Az órák végén kiosztott, vagy a MeetStreeten közzétett feladatok teljesítése;
- Részvétel próbavizsgán
Jegy kialakítása: 5 feladat: 5*10 pont + próbavizsga: 50 pont.
0-49 pont: 1
50-59 pont: 2
60-69 pont: 3
70-79 pont: 4
80-100 pont: 5

Félévközi ellenőrzések

feladatok

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Rövid dolgozat beadása a kihagyott témában.

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Birkás Béla
 • Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • Dr. Schlégl Ádám Tibor
 • Gács Boróka
 • Hartung István