Stress Management, Relaxation Techniques

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OAE-REL-T
 • 2 kredit
 • General Medicine
 • Elective modul
 • both semesters
Előfeltétel:

OAP-MT5-T completed

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Tematika

The course introduces students and practitioners to the theory and practical principles of stress management methods that can be used by patients and practitioners, thus contributing to the application of medical and health psychology principles in medicine. The students will be able to use methods of stress reduction and basic relaxation techniques.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Stress and its effects, psychovegetative interactions
 • 2. Stress and its effects, psychovegetative interactions
 • 3. Basics of stress reduction (time management, procrastination, lifestyle
 • 4. Basics of stress reduction (time management, procrastination, lifestyle
 • 5. Cognitive aspects of anxiety, cognitive distorsions
 • 6. Cognitive aspects of anxiety, cognitive distorsions
 • 7. Dysfunctional attitudes and their recognition
 • 8. Dysfunctional attitudes and their recognition
 • 9. Self-image, self-esteem, self-confidence, positive thinking
 • 10. Self-image, self-esteem, self-confidence, positive thinking
 • 11. Physiological and psychological basis of relaxation methods
 • 12. Physiological and psychological basis of relaxation methods
 • 13. Theory and practice of progressive relaxation, biofeedback
 • 14. Theory and practice of progressive relaxation, biofeedback
 • 15. Theoretical and empirical foundations of autogenic training
 • 16. Theoretical and empirical foundations of autogenic training
 • 17. Exercises in autogenic training
 • 18. Exercises in autogenic training
 • 19. Stress reduction communication, assertiveness, conflict management
 • 20. Stress reduction communication, assertiveness, conflict management
 • 21. Suggestive communicaton in practice
 • 22. Suggestive communicaton in practice
 • 23. Imagenery techniques
 • 24. Imagenery techniques

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Handouts, publications, additional materials, presentations

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Acceptance of the course is conditional on the timely completion of written assignments. Absence from the course is only allowed in exceptional circumstances. To discuss experiences related to stress and relaxation, it is necessary to show the personal approach that is expected in everyday life. Therefore, students should apply who are well motivated to work with themselves personally and who are able to share their personal experiences with their peers on the course.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

None.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Gács Boróka