A tudományos haladás morális útvesztői

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-BES-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A Bioetika szeminárium az őszi, kötelező Magatartástudomány 2. (Orvosi etika) kurzus folytatása azzal a céllal, hogy a lehetőség nyíljon további, aktuális, ugyanakkor korábban nem tárgyalt orvosetikai téma tárgyalására, valamint azon túl a bioetika szélesebb perspektívájú megközelítéseivel is megismerkedjenek a hallgatók. Az etikai dilemmák elemzése, feldolgozása közös munka révén, valamint meghívott klinikusok/oktatók segítségével történik.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bioetika
 • 2. Elméleti bevezető, ismétlés
 • 3. Alapfogalmak tárgyalása 1.
 • 4. Alapfogalmak tárgyalása 1.
 • 5. Alapfogalmak tárgyalása 2.
 • 6. Alapfogalmak tárgyalása 2.
 • 7. A béranyaság és dajkaterhesség etikai kérdései
 • 8. Egyéb reprodukciós etikai dilemmák - IVF, őssejtkutatás, stb.
 • 9. A művi abortusz etikai kérdései
 • 10. A művi abortusz etikai kérdései
 • 11. Állatkísérletek etikai kérdései
 • 12. Állatkísérletek etikai kérdései
 • 13. A Mesterséges intelligencia helye a bioetikában - filmvetítés
 • 14. A Mesterséges intelligencia helye a bioetikában - filmvetítés
 • 15. A Mesterséges intelligencia helye a bioetikában
 • 16. A Mesterséges intelligencia helye a bioetikában
 • 17. Orvosi etika a klinikai gyakorlatban - meghívott előadó/klinikus - kerekasztal beszélgetés
 • 18. Orvosi etika a klinikai gyakorlatban - meghívott előadó/klinikus - kerekasztal beszélgetés
 • 19. Környezeti etika 1.
 • 20. Környezeti etika 1.
 • 21. Környezeti etika 2.
 • 22. Környezeti etika 2.
 • 23. Félév összefoglalása
 • 24. Teszt

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai, Budapest, Medicina, 2006.
Lányi András, Jávor Benedek: Környezet és etika, 2005.

Saját oktatási anyag

Neptun MeetStreet: ppt oktatási anyag

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Egyéb anyagok Neptun MeetStreeten elérhetők lesznek.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Félévközi számonkérés: Sikeres teszt.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincsen lehetőség pótlásra.

Vizsgakérdések

Órai jegyzetek alapján

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Laki Beáta