Ethical Labyrinths of Scientific Progress

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OXEBES-z-T
 • 2 kredit
 • Dentistry
 • Elective modul
 • spring
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

This seminar can be a continuation of the basic Medical ethics course for those student who are interested in the topic more. This course has the opportunity to examine further interesting and important fields of biomedical ethics which can broaden the view of students and it can help to be more sensitive for these kind of questions in general.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bioethics
 • 2. Theoretical introduction
 • 3. Interpretation of basic concepts needed to discuss ethical issues 1.
 • 4. Interpretation of basic concepts needed to discuss ethical issues
 • 5. Interpretation of basic concepts needed to discuss ethical issues 2.
 • 6. Interpretation of basic concepts needed to discuss ethical issues
 • 7. Ethical dilemmas of reproductive medicine - movie
 • 8. Ethical dilemmas of reproductive medicine - movie
 • 9. Ethical dilemmas of reproductive medicine: gestational surrogate motherhood, IVF, stem cell research
 • 10. Ethical dilemmas of reproductive medicine: gestational surrogate motherhood, IVF, stem cell research
 • 11. Ethical issues of genetic interventions
 • 12. Ethical issues of genetic interventions
 • 13. Ethical issues of organ- and tissue transplantation
 • 14. Ethical issues of organ- and tissue transplantation
 • 15. Moral questions related to animal testing
 • 16. Moral questions related to animal testing
 • 17. Human experiments
 • 18. Human experiments
 • 19. Environmental Ethics 1.
 • 20. Environmental Ethics
 • 21. Environmental Ethics 2.
 • 22. Environmental Ethics 2.
 • 23. Summary of the semester
 • 24. Written, test exam

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Course materials will be available through Neptun MeetStreet.

Saját oktatási anyag

Course materials will be available through Neptun MeetStreet.

Jegyzet

Course materials will be available through Neptun MeetStreet.

Ajánlott irodalom

Course materials will be available through Neptun MeetStreet.

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 25 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

Mid-term test.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

There is no possibility.

Vizsgakérdések

Course materials will be available through Neptun MeetStreet.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Laki Beáta