Magatartásorvoslás

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-MAO-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOA-SZO-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Tematika

Az ember életmódja, magatartása meghatározza egészségi állapotát, életkilátásait. Másrészt a betegséggel kapcsolatos magatartás, megküzdési potenciál komoly mértékben befolyásolja a betegség kimenetelét és a rehabilitáció lehetőségeit (ld: pszichoszomatikus betegségek). A kurzus elsősorban a krónikus betegségekkel kapcsolatos egészségmagatartás és magatartásformálás lehetőségeit mutatja be a klinikai gyakorlat néhány területén. Célja a gyógyulás és a megelőzés magatartásbeli komponenseinek megismerése, a gyógyítás hatékonyságának növelése érdekében.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Egészségmodellek, betegségmodellek.
 • 2. A magatartás és az egészség/betegség kölcsönhatásai.
 • 3. Betegség és betegségmagatartás mint adaptáció
 • 4. Darwini magatartásorvoslás
 • 5. A viselkedést meghatározó társas hatások
 • 6. Interperszonális magatartás és egészség
 • 7. Pszichológiai állapotok felismerése gépi tanulással 
 • 8. Pszichológiai állapotok felismerése gépi tanulással 
 • 9. Magatartásorvoslás a dependenciák kialakulásának értelmezésében és kezelésében.
 • 10. Neurokognitív folyamatok, agyi aktivitás és függőségek.
 • 11. Kognitív modellek, kognitív technikák a magatartásorvoslásban.
 • 12. Viselkedésterápiás technikák az általános gyakorlatban, viselkedésváltoztatás.
 • 13. Fájdalom, a fájdalomcsillapítás pszichológiai lehetőségei - A krónikus és akut fájdalom pszichológiai vonatkozásai.
 • 14. Traumatizáció és fájdalomélmény kapcsolata. Noninvazív fájdalomcsillapító módszerek (ACT, imagináció).
 • 15. Szuggesztív kommunikáció szerepe a gyógyító folyamatban
 • 16. Szuggesztios alapszabályok és módszerek, illetve a módosult tudatállapot jellegzetességei
 • 17. Relaxáció az orvosi gyakorlatban 
 • 18. Hipnózis az orvosi gyakorlatban 
 • 19. Reprodukciós zavarokkal kapcsolatos pszichológiai faktorok, az életminőség változása
 • 20. A meddőség bio-pszicho-szociális értelmezése.
 • 21. A gyógyszeres adherenciára ható pszichológiai tényezők
 • 22. A gyógyszeres adherenciára ható pszichológiai tényezők
 • 23. Összefoglalás
 • 24. Számonkérés

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

A gyakorlatokon kiadott cikkek, vázlatok, hallgatói prezentációk.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Kállai J., Varga J., Oláh A.: Egészségpszichológia a gyakorlatban, Medicina, 2007
Csabai M., Molnár P.: Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia, Medicina, Bp., 2009.
Kopp M., Berghammer R.: Orvosi pszichológia, Medicina, 2005

A félév elfogadásának feltételei

Hiányzás stb.: a TVSZ szerint. A kurzus témáit a hallgatók PowerPoint prezentáció és kiselőadás formájában dolgozzák fel és mutatják be.

Félévközi ellenőrzések

Félévközi feladatok teljesítése (egy választott téma prezentációja + záró dolgozat).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótló feladatok teljesítése.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Birkás Béla
 • Dr. Darnai Gergely
 • Dr. Gács Boróka
 • Dr. Matuz András
 • Dr. Tiringer István
 • Hartung István