Stresszkezelés, relaxációs technikák

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-REL-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOP-MT5-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Tematika

A hallgató és a gyakorló orvos számára személyesen is hasznosítható, és betegeinél is alkalmazható stresszkezelő módszerek elméletével és gyakorlati alapjaival ismertet meg a kurzus, hozzájárulva ezzel a magatartásorvoslás és egészségpszichológia elveinek alkalmazásához a gyógyításban.
Rövid tematika: a stressz káros hatásai, szerepük a betegségek kialakulásában. A stressz csökkentésének módszerei, a relaxációs technikák alapjai. A relaxációs technikák gyakorlatának demonstrálása: bevezetés a progresszív relaxáció, autogén tréning, mentális technikák módszereibe. A stresszcsökkentő eljárások orvosi alkalmazásai.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Stressz és hatásai, pszichovegetatív kölcsönhatások
 • 2. Stressz és hatásai, pszichovegetatív kölcsönhatások
 • 3. A stresszcsökkentés alapjai (időbeosztás, halogatás kezelése, életmód)
 • 4. A stresszcsökkentés alapjai (időbeosztás, halogatás kezelése, életmód)
 • 5. A szorongás kognitív vonatkozásai, torzító gondolkodási sztereotípiák
 • 6. A szorongás kognitív vonatkozásai, torzító gondolkodási sztereotípiák
 • 7. Diszfunkcionális attitűdök és felismerésük
 • 8. Diszfunkcionális attitűdök és felismerésük
 • 9. Énkép, önbecsülés, önbizalom, pozitív gondolkodás
 • 10. Énkép, önbecsülés, önbizalom, pozitív gondolkodás
 • 11. A relaxációs módszerek élettani és pszichológiai alapjai
 • 12. A relaxációs módszerek élettani és pszichológiai alapjai
 • 13. A progresszív relaxáció elmélete és gyakorlata? Biofeedback
 • 14. A progresszív relaxáció elmélete és gyakorlata? Biofeedback
 • 15. Az autogén tréning elméleti és empirikus alapjai
 • 16. Az autogén tréning elméleti és empirikus alapjai
 • 17. Az autogén tréning gyakorlatai
 • 18. Az autogén tréning gyakorlatai
 • 19. Stresszcsökkentő kommunikáció, asszertivitás, konfliktuskezelés
 • 20. Stresszcsökkentő kommunikáció, asszertivitás, konfliktuskezelés
 • 21. A gondolkodás formálása, kognitív eljárások
 • 22. A gondolkodás formálása, kognitív eljárások
 • 23. Magatartásformálás
 • 24. Magatartásformálás

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

A kurzus során használt és feldolgozott demonstrációs anyagok, melyek a Neptunon elérhetők.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A kurzus elfogadása az írásbeli feladatok határidőre történő, megfelelő színvonalú teljesítésétől függ. A kurzusról hiányozni csak kivételes esetben lehet.
A stresszel, illetve relaxációval összefüggő élmények megbeszéléséhez a hétköznapi szinten elvárható személyesség vállalása szükséges. Ezért olyan hallgatók jelentkezzenek, akik az önmagukkal való személyes munkára jól motiváltak és képesek is személyes élményeiket a kurzuson társaikkal megosztani.

Félévközi ellenőrzések

A kurzus írásbeli dolgozattal zárul. A félévközi osztályzatot a kurzuson mutatott aktivitás és a dolgozaton elért eredmény együttesen alakítja ki.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Gács Boróka