Neuroantropológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-BKK-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: TTK

Tematika

Az idegrendszer és a pszichés működések kapcsolatát régóta elemzik az idegtudományok és a pszichológia különböző területei. A kulturális szokásrendszerünk törvényszerűségei szintén egy régóta létező tudományterület, a kulturális antropológia központi kutatási kérdése. Ezzel szemben, a kulturális hatások és az idegrendszeri működések között feltételezhető kapcsolat vizsgálata egy egészen új kutatási irány. Ezt az irányvonalat legkiterjedtebben a neuroantropológia foglalja össze. A kurzus ennek az új tudományterületnek a főbb elméleti keretrendszerét, módszertanát és legfrissebb eredményeit mutatja be. A kurzus legfontosabb kérdése az, hogy hogyan épülnek be, akár a legelemibb szintű idegrendszeri folyamatainkba is mindazok a kulturális tényezők, amelyek a születésünktől kezdve körbe vesznek minket.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A kognitív funkciók, az intelligencia környezeti és biológiai háttere
 • 2. A kognitív funkciók, az intelligencia környezeti és biológiai háttere
 • 3. A demencia kulturális „kezelése”
 • 4. A demencia kulturális „kezelése”
 • 5. Függőség neuroantropológiája
 • 6. Függőség neuroantropológiája
 • 7. A függőség elfogadása, kezelése: Kulturális különbségek
 • 8. A függőség elfogadása, kezelése: Kulturális különbségek
 • 9. Neuroesztétika, az esztétikai élmény neuropszichológiája
 • 10. Neuroesztétika, az esztétikai élmény neuropszichológiája
 • 11. A humor pszichológiai és kulturális háttere.
 • 12. A humor pszichológiai és kulturális háttere.
 • 13. A nyelvi képességek neuroantropológiai háttere
 • 14. A nyelvi képességek neuroantropológiai háttere
 • 15. A fizikális képességeink neuroantropológiája: A mozgásfejlődés
 • 16. A fizikális képességeink neuroantropológiája: A mozgásfejlődés
 • 17. A sport neuroantropológiája
 • 18. A sport neuroantropológiája
 • 19. Bioritmus, kronotípia, szociális jetlag
 • 20. Bioritmus, kronotípia, szociális jetlag
 • 21. Az időészlelésről kulturális, pszichológiai és biológiai szempontból
 • 22. Az időészlelésről kulturális, pszichológiai és biológiai szempontból
 • 23. Kultúrához kötött mentális betegségek
 • 24. Kultúrához kötött mentális betegségek

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Neptunra feltöltött elektronikus anyag.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A végleges jegyet a hallgatók egy írásbelil teszt eredménye alapján kapják.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Csathó Árpád István