Képalkotó eljárások kognitív neuropszichológiai alapkutatásokban (szeminárium)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-KNS-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy a résztvevők megismerhessék a funkcionális és strukturális MRI eljárásokat alkalmazó alapkutatási módszereket. A szemináriumok során bemutatásra kerülnek az olyan eljárások, mint a funkcionális MRI és a voxel-alapú morfometria, melyek egyre kiemeltebb szerepet kapnak a neuropszichológiai kutatások eszköztárában. A résztvevők megismerkedhetnek az eljárások alapelveivel és a kísérlet tervezés metodikájával. Továbbá elsajátíthatják az eljárások értékelésének statisztikai módszereit is.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Képalkotó eljárások története
 • 2. Képalkotó eljárások története
 • 3. Funkcionális MRI alapjai
 • 4. Funkcionális MRI alapjai
 • 5. Strukturális MRI alapjai
 • 6. Strukturális MRI alapjai
 • 7. Képalkotó vizsgálatok helye az alapkutatásban
 • 8. Képalkotó vizsgálatok helye az alapkutatásban
 • 9. Vizsgálattervezési módszerek I.: a blokk design-tól az esemény kiváltott válaszig
 • 10. Vizsgálattervezési módszerek I.: a blokk design-tól az esemény kiváltott válaszig
 • 11. Vizsgálattervezési módszerek II.: komplex vizsgálati módszerek
 • 12. Vizsgálattervezési módszerek II.: komplex vizsgálati módszerek
 • 13. Előzetes adatfeldolgozási eljárások
 • 14. Előzetes adatfeldolgozási eljárások
 • 15. Az fMRI vizsgálatok statisztikai kiértékelésének alapjai. I. (Hipotézis vezérelt eljárások)
 • 16. Az fMRI vizsgálatok statisztikai kiértékelésének alapjai. I. (Hipotézis vezérelt eljárások)
 • 17. Az fMRI vizsgálatok statisztikai kiértékelésének alapjai. II. (Adatvezérelt eljárások)
 • 18. Az fMRI vizsgálatok statisztikai kiértékelésének alapjai. II. (Adatvezérelt eljárások)
 • 19. Teljes agyra vonatkozó és lokális válasz vizsgálatok (VOI analízis)
 • 20. Teljes agyra vonatkozó és lokális válasz vizsgálatok (VOI analízis)
 • 21. Funkcionális hálózatok feltérképezése
 • 22. Funkcionális hálózatok feltérképezése
 • 23. Integrált vizsgálati lehetőségek; fMRI, strukturális és genetikai adatok együttes elemzésének és értelmezésének lehetőségei
 • 24. Integrált vizsgálati lehetőségek; fMRI, strukturális és genetikai adatok együttes elemzésének és értelmezésének lehetőségei

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

--

Saját oktatási anyag

Saját oktatási anyag prezentációja aktuálisan a Neptun MeetStreet található

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

--

A félév elfogadásának feltételei

--

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval megbeszélendő.

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Feldmann Ádám