A bioetika alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-BEA-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 30 fő

Tematika

A bioetika olyan kulturális, etikai és szociális kérdésekkel foglalkozik, amelyek az egészségügy, a mezőgazdaság és a természeti környezet védelmének területeit érintik. A kurzus során a hallgatók elsősorban a modern orvoslás (egészségügyi ellátás) által felvetett erkölcsi kérdéseket és az azokra adott konszenzusos vagy éppen egymással vitatkozó, etikai és jogi válaszokat ismerhetik meg.
A kurzus célja olyan, a mindennapi életben hasznosítható műveltségi ismeretek átadása, amelyek elősegítik a személy egészségügyi ellátásával kapcsolatos, megalapozott, autonóm döntéseinek meghozatalát.
Azon hallgatók számára ajánljuk, akik nem hallgatták az "Orvosi etika" (OFE-OET-T) c. tárgyat.

Előadások

 • 1. Elméleti bevezető 1. – Filozófiai és fogalmi háttér - Dr. Laki Beáta
 • 2. Elméleti bevezető 1. – Filozófiai és fogalmi háttér - Dr. Laki Beáta
 • 3. Elméleti bevezető 2. – Eskük, kódexek, rendeletek, amelyek fontos szerepet töltenek be az orvosi etika gyakorlásában - Dr. Laki Beáta
 • 4. Elméleti bevezető 2. – Eskük, kódexek, rendeletek, amelyek fontos szerepet töltenek be az orvosi etika gyakorlásában - Dr. Laki Beáta
 • 5. Elméleti bevezető 3. – Tájékozott beleegyezés, betegtájékoztatás - Dr. Laki Beáta
 • 6. Elméleti bevezető 3. – Tájékozott beleegyezés, betegtájékoztatás - Dr. Laki Beáta
 • 7. Életvégi kérdések – Eutanázia, előzetes rendelkezés, hospice, palliatív medicina - Dr. Laki Beáta
 • 8. Életvégi kérdések – Eutanázia, előzetes rendelkezés, hospice, palliatív medicina - Dr. Laki Beáta
 • 9. Genetikai beavatkozások etikai kérdései - Dr. Laki Beáta
 • 10. Genetikai beavatkozások etikai kérdései - Dr. Laki Beáta
 • 11. Kisebb témák - Dr. Laki Beáta
 • 12. TESZTÍRÁS - Dr. Laki Beáta

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

További segédanyagok: Neptun MeetStreet

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Blasszauer Béla: Orvosi etika, Medicina, Bp. 1995.
Dr. Blasszauer Béla: Eutanázia, Medicina, Bp. 1997.
Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába, 2. kiadás, Medicina, Bp. 1999.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az utolsó órán. Jegy javítása céljából a teszt kétszer megismételhető a vizsgaidőszak első két hetében. Megismételt teszt helyett szóbeli vizsga is választható.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói