Módosult tudatállapotok a szomatikus orvoslásban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-MTS-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a hallgatóknak a módosult tudatállapotok lehetséges fajtáiról, kiváltó okairól, megjelenéseiről a szomatikus orvoslásban. A legújabb genetikai és képalkotó vizsgálatok egyre közelebb hozzák az orvostudományt a tudat mélyebb megértéséhez, míg az orvosi ellátás során kialakult tapasztalatok gyakorlati segítséget nyújtanak annak felismerésében, hogy a betegségek, félelmek és a kórházi környezet hatásai miatt a páciensek gyakran fokozott érzékenységgel reagálnak az orvosok kijelentéseire. Ezen ismeretek felhasználva optimalizálható az orvos-beteg kommunikáció, így több megértést és ideálisabb gyógyító környezetet teremthetünk, mely valószínűsíti a nagyobb fokú elégedettséget és gyorsabb rehabilitációt a páciensek között.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A módosult tudatállapot fogalma, fajtái
 • 2. A módosult tudatállapot fogalma, fajtái
 • 3. A hipnózis és szuggesztiók
 • 4. A hipnózis és szuggesztiók
 • 5. Placebo és nocebo
 • 6. Placebo és nocebo
 • 7. Szorongás, félelmek, megküzdési stratégiák
 • 8. Szorongás, félelmek, megküzdési stratégiák
 • 9. Betegségtudat és betegség-feldolgozás
 • 10. Betegségtudat és betegség-feldolgozás
 • 11. A fájdalom pszichológiája
 • 12. A fájdalom pszichológiája
 • 13. Fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres módszerekkel
 • 14. Fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres módszerekkel
 • 15. A disszociáció fogalma és adaptív formái
 • 16. A disszociáció fogalma és adaptív formái
 • 17. Veszteségből fakadó tudatállapot változások
 • 18. Veszteségből fakadó tudatállapot változások
 • 19. Rapport helyzetek az orvosi ellátás során
 • 20. Rapport helyzetek az orvosi ellátás során
 • 21. A gyógyító személyes érintettsége: empátia és kiégési-szindróma
 • 22. A gyógyító személyes érintettsége: empátia és kiégési-szindróma
 • 23. Összefoglalás
 • 24. Összefoglalás

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Varga K. (szerk.): Szuggesztív kommunikáció a szomatikus orvoslásban, Országos Addiktológiai Intézet, Budapest 2005
Bányai É., Benczúr L. (szerk.): A hipnózis és hipnoterápia alapjai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2008
Cardena, E., Winkelman, M. (eds.): Altering Consciousness: Multidisciplinary Perspectives, Volume 1: History, Culture, and the Humanities, Volume 2: Biological and Psychological Perspectives, Praeger Publishers, Santa Barbara, CA, USA 2012
Kroger, W. S.: Clinical and Experimental Hypnosis in Medicine, Dentistry and Psychology, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, USA 2008

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Tanárral történő egyeztetéssel.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Trixler Dániel