A placebo hatás

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-PLH-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A hallgatók a kurzus során megismerik a placebo hatás jelenségének legfőbb szocio-kulturális, pszichológiai és idegtudományi vonatkozásait, valamint az ezekkel kapcsolatos, kurrens szakirodalom legalapvetőbb eredményeit és megállapításait. Ezen felül, a hallgatók ismereteket szereznek a placebo terápiák alkalmazásának történeti hátteréről, az orvostudományi kutatásokban betöltött jelenkori szerepéről, illetve a placebohasználat etikai irányelveiről és dilemmáiról. A kurzus eredményeképpen a hallgatók egy tudományosan megalapozott, fogalmilag letisztázott és árnyalt tudást lesznek képesek kialakítani a placebo hatás jelenségére vonatkozóan. Mindemellett, a hallgatók kritikus gondolkodásának a megerősítéséhez, és az orvoslás pszicho-szociális aspektusára való fokozottabb érzékenységük kialakulásához is hozzájárul a kurzus elvégzése.

Előadások

 • 1. Bevezetés, fogalmi tisztázás - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 2. A placebo hatás terápiás alkalmazása az orvoslás történetében - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 3. A placebo hatás alkalmazása a kutatás területén: a randomizált, placebo kontrollcsoportos klinikai vizsgálatok bevezetése és ennek következményei - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 4. A placebo hatás kutatásának módszertani és etikai kihívásai - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 5. A placebo hatás kiváltásának legfőbb módozatai (a beteg várakozásainak hatása / klasszikus kondicionálás / affektív moduláció) és azok hatékonysága különböző betegségek esetében - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 6. A placebo hatás neurokémiája: a placebo fájdalomcsillapítás idegélettani háttere - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 7. A placebo hatás neurokémiája: a szív és érrendszer, illetve a légzőszervek betegségeire kifejtett placebo hatás, az immunrendszer és a hormonszekréció befolyásolása placebo kezeléssel, Parkinson kór - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 8. A placebo hatás neurokémiája: további kutatási eredmények - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 9. A placebo hatás kiváltásában szerepet játszó pszicho-szociális tényezők áttekintése - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 10. Fájdalom-kezelés pszichológiai beavatkozásokkal és placebo fájdalomcsillapítás - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 11. Etikai implikációk: hogyan váltható ki placebo hatás a megfelelő orvos-beteg kapcsolat kialakításával - Dr. Szolcsányi Tibor
 • 12. Írásbeli teszt - Dr. Szolcsányi Tibor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Bárdos György - Cziboly Ádám: Placebohatás - az elvárások gyógyító ereje, Magyar Tudomány, 2003/7
Cziboly Ádám - Bárdos György: A placebo fogalma, története, alkalmazása, valamint számos magyarázó elméletének áttekintése, Magyar Pszichológiai Szemle 2003/3. 381-406.
Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig I. A placebo reszponder személyiség, Pszichológia, 2008, 28, 3, 267-286.
Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig II. Szituáció, emóció, motiváció, attribúció és megküzdés, Pszichológia, 2008, 28, 4, 339-356.
Köteles Ferenc - Fodor Dániel - Cziboly Ádám - Bárdos György: A placebo terápiás felhasználásának etikai kérdései, Magyar Pszichológiai Szemle, 2007, 62.4. 429-444.
Szolcsányi Tibor: A placebo hatás és az orvoslás etikája, Kockázati társadalom és felelősség, (szerk. Karikó Sándor), Áron Kiadó, Budapest, 2010, 209-220.

Saját oktatási anyag

További segédanyagok: Neptun MeetStreet, MS Teams

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig I. A placebo reszponder személyiség, Pszichológia, 2008, 28, 3, 267-286.
Köteles Ferenc - Bárdos György: Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig II. Szituáció, emóció, motiváció, attribúció és megküzdés, Pszichológia, 2008, 28, 4, 339-356.
Köteles Ferenc - Fodor Dániel - Cziboly Ádám - Bárdos György: A placebo terápiás felhasználásának etikai kérdései, Magyar Pszichológiai Szemle, 2007, 62.4. 429-444.
Szolcsányi Tibor: A placebo hatás és az orvoslás etikája, Kockázati társadalom és felelősség, (szerk. Karikó Sándor), Áron Kiadó, Budapest, 2010, 209-220.
Benedetti: Placebo Effects, Oxford Univ. 2009

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az utolsó órán. Jegy javítása céljából a teszt kétszer megismételhető a vizsgaidőszak első két hetében.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói