Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzete, egészségi állapota, egészségügyi ellátása

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-HTD-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOA-SZO-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A tantárgy feladata: ismeretadás és felkészítés a speciális helyzetű csoportok egészségügyi ellátására.
A hátrányos helyzetű népességi csoportok (hajléktalanok, romák, szegények, kirekesztettek) fizikai és mentális egészségi állapotának, valamint egészségügyi ellátásának bemutatása, különös tekintettel a társadalmi-gazdasági helyzetükből adódó egészségi és ellátásbeli egyenlőtlenségekre. A kurzuson az ismeretek saját élményű gyakorlatokon kerülnek beépítésre.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A hátrányos helyzetű csoportok definiálása
 • 2. A hátrányos helyzetű csoportok definiálása
 • 3. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei
 • 4. Az egészségi állapot egyenlőtlenségei
 • 5. Az egészségügyi ellátás egyenlőtlenségei
 • 6. Az egészségügyi ellátás egyenlőtlenségei
 • 7. Az egyenlőtlenségeket befolyásoló társadalmi tényezők
 • 8. Az egyenlőtlenségeket befolyásoló társadalmi tényezők
 • 9. Előítéletek a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban
 • 10. Előítéletek a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban
 • 11. A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából
 • 12. A hátrányos helyzetű csoportok jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából
 • 13. A roma népesség jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából
 • 14. A roma népesség jellemzői az egészségi állapot és az egészségügyi ellátás szempontjából
 • 15. Diszkrimináció az egészségügyi ellátásban.
 • 16. Diszkrimináció az egészségügyi ellátásban.
 • 17. Az egyenlő bánásmódhoz való jog és annak érvényesülése az egészségügyi ellátásban.
 • 18. Az egyenlő bánásmódhoz való jog és annak érvényesülése az egészségügyi ellátásban.
 • 19. Kulturális különbségek ellátók és ellátottak között. A kulturális különbségek felismerése és kezelése.
 • 20. Kulturális különbségek ellátók és ellátottak között. A kulturális különbségek felismerése és kezelése.
 • 21. A kulturális különbözőségekből adódó konfliktuskezelés.
 • 22. A kulturális különbözőségekből adódó konfliktuskezelés.
 • 23. Kurzus értékelése, a hasznosítható tapasztalatok megbeszélése
 • 24. Kurzus értékelése, a hasznosítható tapasztalatok megbeszélése

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

--

Saját oktatási anyag

A kurzuson bemutatott előadások és gyakorlati feladatok.

Jegyzet

--

Ajánlott irodalom

--

A félév elfogadásának feltételei

Teljes részvétel a tömbösített, hétvégi kurzuson.

Félévközi ellenőrzések

2 beadandó dolgozat

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSz szerint

Vizsgakérdések

Vizsgaforma: teljes részvétel és project munka készítés (kb. 3 oldal) és prezentációja (kb. 20 perc); valamint egy interjú készítése

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Füzesi Zsuzsanna