Kognitív viselkedésterápiás alapelvek és módszerek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-KVA-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 20 fő számára. Campus-karok: ÁOK ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

A szeminárium célja a kognitív viselkedésterápiás módszer (CBT) alapjainak, alapfogalmainak elsajátítása. A hallgatók saját élményen keresztül megtapasztalhatják a viselkedésdiagnosztikai és viselkedésváltoztatási folyamatokat és betekintést nyerhetnek a diszfunkcionális gondolkodás és viselkedés megváltoztatásának lehetőségeibe. A CBT a klasszikus és operáns kondicionálás, a modelltanulás és Beck kognitív modelljén alapul, mely szerint minden pszichológiai zavarban közösek a maladaptív viselkedésformák és a diszfunkcionális gondolkodás, ami a beteg hangulatát és magatartását is befolyásolja. A viselkedés kedvező irányú befolyásolása valamint a gondolkodás realisztikus értékelése és változása a hangulat és viselkedés kedvező irányú változásával jár.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés
 • 2. Rogersi alapok: hogyan gyógyíthat egy beszélgetés
 • 3. Rogersi alapok: hogyan gyógyíthat egy beszélgetés II.
 • 4. Viselkedésterápiás és tanuláselméleti alapok
 • 5. Viselkedésterápiás módszerek
 • 6. Asszertivitás, fóbiák, szexuális zavarok
 • 7. A kognitív modell
 • 8. Kognitív terápiás módszerek
 • 9. Terápia és terápiás ülések
 • 10. Sématerápia
 • 11. Sématerápia II.
 • 12. A szeminárium lezárása

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

J.E. Young, J.S. Klosko, M.E. Weishaar: Sématerápia (2017, Animula Kiadó)
Beck, Judith S.: Kognitív terápia kezdőknek és haladóknak (2002, Animula Kiadó)
Perczel-Forintos Dóra; Mórotz Kenéz (szerk): Kognitív viselkedésterápia (2019, Medicina Kiadó)
Tringer László: A gyógyító beszélgetés (2005, Medicina Kiadó)

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Nincs félévközi számonkérés.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A távolmaradás egy 2 oldalas dolgozattal pótolható az oktatóval történő egyeztetés után.

Vizsgakérdések

A számonkérés írásos formában lesz. Az írásbeli vizsga tesztkérdéseket (igaz-hamis, egyszeri és többszörös választás) és rövid esszékérdéseket (pár szóban/mondatban kell kifejteni a választ) tartalmaz majd.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Darnai Gergely