„Szerepem a kar életében” - A hallgatók hozzájárulása az Általános Orvostudományi Kar eredményességéhez

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 6 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-PP4-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A kurzus célja egy olyan program kialakítása, amely a résztvevő hallgatók számára segíti az én tudatosság és a hallgatói felelősségvállalás megismerését és azok tudatosítását, valamint motivációt biztosít annak fejlesztésére a tematikában bemutatott alkalmak során. A hallgatók megismerik a célkitűzés, stratégia és folyamatfejlesztés, változásmenedzsment alapjait mind az egyén, mind egy szervezet vonatkozásában. Ennek eredményeképp a tanultakat munkájukban és a magánéletükben is tudják kamatoztatni, hiszen megfelel a tudatos életvezetés szabályainak is mindaz, amit itt elsajátítanak. Ezáltal felismerik az életvitelnél és a szervezetfejlesztésnél eredményes gondolkodásmódban lévő párhuzamosságot. A szervezeti kultúra és kommunikáció témaköreinek feldolgozása során a hallgatók képesek lesznek felismerni bármely szervezeti kultúra és kommunikációs stratégia működésének főbb jellemvonásait. A hallgatók számára előnyt jelent a tudatos és tervezett együttműködés mind tanulmányaikban, mind pedig a későbbiekben is, mikor orvosként vesznek részt egy egészségügyi szervezet munkájában. Az információk széleskörű megosztását a marketing módszerek tudják láthatóvá, hallhatóvá, érzékelhetővé tenni, amelyek egy adott ponton és a jövőtervezés során kulcsfontosságú üzeneteket közvetítenek. Fontos stratégiát jelent a tananyag élményszerű megismerése, így ennek lehetőségét biztosítja egy konkrét példa bemutatására is. Ilyen a PotePillars, melynél a pillérek bemutatásával ismerhetik meg a hallgatók a tanulásközpontú oktatás jelentőségét, az épített környezet hatását a kutatói munkára és az innovációra, a Well-Being keretében a testi, lelki és mentális egyensúly értékeit, mely biztonságot és inspirációt ad a mindennapi életükhöz.

Előadások

 • 1. Célkitűzés, az egyén szerepe - Dr. Varga Zsuzsanna, Dr. Füzesi Zsuzsanna - Felkért előadó(k)
 • 2. Szervezeti kultúra és kommunikáció Dr. Varga Zsuzsanna, Dr. Füzesi Zsuzsanna, Csík Laura, Dr. Duga Zsófia - Felkért előadó(k)
 • 3. Kari marketing - Dr. Duga Zsófia, Csík Laura - Felkért előadó(k)
 • 4. Kari stratégia - Dr. Duga Zsófia, Csík Laura - Felkért előadó(k)
 • 5. PotePillars - Dr. Nyitrai Miklós, Dr. Varga Zsuzsanna, Dr. Füzesi Zsuzsanna - Felkért előadó(k)
 • 6. Összefoglalás - Dr. Varga Zsuzsanna - Felkért előadó(k)

Gyakorlatok

 • 1. Célkitűzés, az egyén szerepe - Dr. Varga Zsuzsanna, Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 2. Szervezeti kultúra és kommunikáció Dr. Varga Zsuzsanna, Dr. Füzesi Zsuzsanna, Csík Laura, Dr. Duga Zsófia
 • 3. Kari marketing - Dr. Duga Zsófia, Csík Laura
 • 4. Kari stratégia - Dr. Duga Zsófia, Csík Laura
 • 5. PotePillars - Dr. Nyitrai Miklós, Dr. Varga Zsuzsanna, Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • 6. Összefoglalás - Dr. Varga Zsuzsanna

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Covey, S. R. (2007): A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása. Budapest: Bagolyvár Kiadó

Saját oktatási anyag

POTEPedián elérhető ppt-k

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Bakacsi Gyula (2004): Szervezeti magatartás és szervezés. Budapest: Aula Kiadó.
Bakacsi Gyula (2015): A szervezeti magatartás alapjai. Budapest: Semmelweis Kiadó. https://digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/bakacsi-gyula-a-szervezeti-magatartas-alapjai-semmelweis-bp-2015-4212
Bakacsi Gyula (2020): Leadership új megközelítésben. Előadás a PTE KTK Változás, újratervezés és fejlődés c. online tudományos konferenciáján, 2020. november 5-6.
Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése - Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem. Pécs
Dr. Bárdossy Ildikó, Dr. Dudás Margit (2011): Pedagógiai nézetek. Pécsi Tudományegyetem. Pécs
Dr. Berényi László (2015): A Toyota-módszer hatása a minőségmenedzsmentre. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar.
Borgulya I, Vető, Á. A. (2010): Kommunikációmenedzsment a vállalati értékteremtésben. Budapest, Akadémiai Kiadó https://mersz.hu/dokumentum/dj220kave__1/
Covey S. R. (2019): Valódi nagyság: 12 eszköz sikerhez. Budapest: Harmat Kiadó.
Covey, S. M. R. – Merrill, R. R. (2011): A bizalom sebessége. Budapest: HVG Könyvek.
Covey, S. R. (2004): The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness. Free Press.
Drucker, P. F. (1992): A hatékony vezető. Budapest: Park Kiadó.
Durston I. (2007): Amit a gyerekeimtől tanultam a menedzsmentről. Budapest: HVG Kiadó.
Farkas Ferenc és társai (2015): Menedzsment alapvetések és funkciók. Pécs: PTE KTK. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23092/farkas-f-balogh-g-rideg-a-menedzsment-alapvetesek-es-funkciok-pte-ktk-pecs-2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Lövey Imre, Manohar S. Nadkarni (2003): Az örömteli szervezet. Budapest: HVG Kiadó.
Hetesi E. – Veres Z. (2013): Nonbusiness marketing. Budapest, Akadémiai Kiadó https://mersz.hu/dokumentum/dj158nm__1
Hoffmann I. (2000): Stratégiai marketing. Budapest, Aula Kiadó.
Hofmeister-Tóth Á. (2017): A fogyasztói magatartás alapjai. Budapest, Akadémiai Kiadó https://mersz.hu/dokumentum/dj241afma__1
Horváth Magyary N. (2017): PR esetek haladóktól. Budapest, Akadémiai Kiadó https://mersz.hu/dokumentum/dj259preh__1
Józsa L. (2014): Marketingstratégia. Budapest, Akadémiai Kiadó https://mersz.hu/dokumentum/dj157m__1/
Keszey T. – Gyulavári T. (2016): Marketingtervezés. Budapest, Akadémiai Kiadó https://mersz.hu/dokumentum/dj206mt__1/
Kenesei Zs. – Kolos K. (2014): Szolgáltatásmarketing- és menedzsment. Budapest, Alinea Kiadó
Kotler, P. – Keller, K. L. (2012): Marketingmenedzsment. Budapest, Akadémiai Kiadó https://mersz.hu/dokumentum/dj183m__1
Kotler, P – Keller, K.L. (2015): Marketing Management, Global Edition. Pearson Education Limited
McChesney, C. – Covey, S. – Hulling, J. (2017): A megvalósítás 4 alapszabálya. Budapest: Harmat Kiadó.
Papp-Váry Á. (2014): A márkanév ereje- Szempontok a sikeres brandépítéshez. Budapest, Nordex Kft- Dialóg Campus Kiadó
Piskóti I. (2011): Módszertani és szervezeti megoldások az egyetemi marketingben In: felsőoktatási Műhely 2011/II. . szám. 39-52.o. https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/FeMu/2011_02/FEMU_2011-2_39-52.pdf
Rekettye G. – Tóth T. – Malota E. (2015): Nemzetközi marketing. Budapest, Akadémiai Kiadó https://mersz.hu/dokumentum/dj76nm__1
Rekettye, G. – Töröcsik, M. – Hetesi, E. (2019): Bevezetés a marketingbe. Budapest, Akadémiai Kiadó https://mersz.hu/dokumentum/dj81bam__1
Schein, E. H. (2010): Organizational culture and leadership. Fourth Edition. San Francisco CA: Jossey-Bass.
Torrington, D. – Hall, L. (1987): Personnel Management – A new approach. Hertfordshire: Prentice Hall International Ltd.
Vida Csaba (1999): Döntéselmélet és szervezésmódszertan. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar. Pécs.
Wiseman, L. (2017): Multipliers: How the best leaders make everyone smarter. Harper Business.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli feladatok

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlásra nincs lehetőség

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Csík Laura Berta
 • Dr. Duga Zsófia
 • Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • Dr. Varga Zsuzsanna