Python programozás kezdőknek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 3 óra

gyakorlat: 9 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-PPK-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OFA-FI1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A Python programozási nyelv az egyik legszélesebb körben használt programozási nyelv, ami többek között annak is köszönhető, hogy a nyelv használata könnyedén elsajátítható programozási tapasztalattal nem rendelkezőknek is. Ez a kurzus a Python nyelven keresztül mutatja be a programozás alapjait, beleértve az adattípusokat, ciklusokat, függvényeket, objektumokat stb. A gyakorlatok során áttekintjük a legnépszerűbb modulok (pl. Numpy, Pandas, Scipy) használatát és orvosi, illetve pszichológiai példákon keresztül mutatjuk be a gyakorlati alkalmazásukat. A kurzus célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a programozás segítségével megoldani problémákat elsősorban az adatkezelés, statisztika, adatprezentáció és kísérlettervezés területein.

Előadások

 • 1. A Python programozási nyelv  - Dr. Matuz András
 • 2. Installálás és modulok  - Dr. Matuz András
 • 3. Alapvető programozási fogalmak - Dr. Matuz András

Gyakorlatok

 • 2. Listák, könyvtárak kezelése 
 • 3. Beépített funkciók és függvények, Ciklusok 
 • 4. Változók létrehozása, adattípusok és számítások 
 • 4. Elágazások: írjunk beszélgetőprogramot! 
 • 5. Egyszerűbb programok írása: mértékegység-átváltó, számrendszer-átváltó és versgeneráló programok létrehozása 
 • 6. Vektorok, mátrixok és tudományos függvények (SciPy, Numpy) 
 • 7. Az adatelemzés a Pandas modullal 
 • 8. Reakcióidő-alapú kísérletek programozása (Psychopy) 
 • 9. Teszt 

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A felkészüléshez szükséges tananyag a Neptun-ra/TEAMS-re az elhangzást követően felkerül

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Mark Summerfield (2009) Python 3 programozás: átfogó bevezetés a Python nyelvbe
Hall, T., & Stacey, J. P. (2010). Python 3 for absolute beginners.
Hans Petter Langtangen (2014) A Primer on Scientific Programming with Python

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli teszt az utolsó órán (programozási feladat megoldása), házi feladat elkészítése (programozási projekt)

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az oktatóval megbeszélendő.

Vizsgakérdések

Írásbeli teszt az utolsó órán. Jegy javítása céljából a teszt kétszer megismételhető a vizsgaidőszak első két hetében. Projektmunka leadása.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Matuz András