Magatartástudomány 5. (Orvosi pszichológia)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 14 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOP-MT5-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Pre-klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-SZO-T teljesített , OOP-NEP-T egyidejű felvétel

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 250 fő

Tematika

Alapvető ismereteket ad a gyógyítás pszichológiai tartalmáról, az orvos és a beteg személyiségének hatásáról a betegségekre és a gyógyító munkára, továbbá a lélektani tényezők tudatos és hatékony kezeléséről az általános gyakorlatban.
Rövid tematika: az orvosi pszichológia tárgya, helye a tudományok rendszerében és az orvoslásban. A személyiség és fejlődésének elméletei, lelki egészség. Stressz, szorongás, alkalmazkodás. Kommunikáció és zavarai az orvos-beteg kapcsolatban, empátia, interjú. Az orvos-beteg kapcsolat lélektana. A pszichológiai befolyásolás, gyógyítás lehetőségei. A betegségre adott reakciók, megküzdés, betegség-feldolgozás, rizikófaktorok, pszichoszomatika. Orvosi pszichológia a klinikumban. Haldoklás, halál, gyász. A gyógyítók egészsége, a kiégés megelőzőse.

Előadások

 • 1. Az orvosi pszichológia meghatározása és helye a tudományok rendszerében  - Dr. Birkás Béla
 • 2. A személyiségfejlődés kritikus időszakai az egészség és betegség vonatkozásában  - Dr. Birkás Béla
 • 3. A személyiség kockázati és egészségvédő tényezői  - Dr. Birkás Béla
 • 4. Tanulás  - Dr. Tiringer István
 • 5. Orvos-beteg kommunikáció  - Hartung István
 • 6. Orvos-beteg kapcsolati modellek  - Dr. Tiringer István
 • 7. A stressz pszichobiológiája  - Dr. Tiringer István
 • 8. A fájdalom pszichológiája  - Dr. Gács Boróka
 • 9. Pszichoimmunológia, pszichoonkológia.  - Dr. Tiringer István
 • 10. Kardiovaszkuláris betegségek pszichoszociális vonatkozásai  - Dr. Tiringer István
 • 11. Esetközpontú gondolkodásmód a medicínában  - Dr. Kállai János
 • 12. A halál és haldoklás orvosi pszichológiai kérdései  - Hartung István
 • 13. A gyógyítók egészsége. A kiégés megelőzése  - Dr. Gács Boróka
 • 14. Áttekintés, összefoglalás  - Dr. Birkás Béla

Gyakorlatok

 • 1. Motivációk, érzelmek és egészség
 • 2. Motivációk, érzelmek és egészség
 • 3. Stressz és egészség
 • 4. Stressz és egészség
 • 5. Tünetek és betegség
 • 6. Tünetek és betegség
 • 7. Orvosi interjú
 • 8. Anamnézisfelvétel, kommunikációs sarokpontok
 • 9. Krónikus betegségek, rossz hír közlése
 • 10. Krónikus betegségek, rossz hír közlése
 • 11. Egészségmagatartás
 • 12. A viselkedésváltozás modelljei
 • 13. Adherencia
 • 14. Az adherencia javítása, támogatása

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Csernus, Valér; Kállai, János; Komoly, Sámuel (szerk.) Emberi életfolyamatok idegi szabályozása – a neurontól a viselkedésig. Interdiszciplináris tananyag az idegrendszer felépítése, működése és klinikuma témáiban orvostanhallgatók, egészség- és élettudományi képzésben résztvevők számára Magyarországon
Pécs, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó, (2016) vonatkozó fejezetei
Kopp M., Berghammer R.: Orvosi pszichológia. Medicina, 2005.
Kállai J., Varga J., Oláh A.: Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, 2007.

Saját oktatási anyag

Előadás- és gyakorlatos jegyzetek, vázlatok.

Jegyzet

Neptun Meet street-en és az Intézet honlapján elérhető.

Ajánlott irodalom

Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség, Animula, 1990.
Csabai Márta - Molnár Péter: Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia, Budapest, Medicina, 2009.
Kállai János, Kaszás Beáta, Tiringer István (szerk.): Az időskorúak egészségpszichológiája. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2013.
Pilling J. (szerk.): Orvosi kommunikáció, 2. kiadás, Medicina, 2008.

A félév elfogadásának feltételei

TVSZ szerint.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Részvétel gyakorlatpótláson és otthoni feladatteljesítés.

Vizsgakérdések

A szigorlati jegyet a következő elemekből alakítjuk ki: 1) írásbeli teszt, 2) szóbeli vizsga eredménye. A szóbeli vizsgán egy elméleti tételt és két orvos-beteg kapcsolati esetet kell elemeznie a hallgatónak, a releváns elméleti ismereteknek megfelelően.
A szigorlat szóbeli részéhez szükséges tételjegyzék a Neptunban található. A szigorlatos jegy kialakításának részleteiről és a gyakorlatos feladatokról ugyancsak a Neptunban olvasható bővebb tájékoztató.

Vizsgáztatók

 • Dr. Birkás Béla
 • Dr. Füzesi Zsuzsanna
 • Dr. Gács Boróka
 • Dr. Kállai János
 • Dr. Tiringer István
 • Hartung István

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Birkás Béla
 • Dr. Gács Boróka
 • Dr. Tiringer István
 • Hartung István