Magatartástudomány 4. (Neuropszichológia)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 14 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOP-NEP-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Pre-klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Vizsgakurzus:

Igen

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 300 fő

Tematika

A neuropszichológia tantárgy célja annak bemutatása, hogy az egyes kérgi lebenyek kiesése milyen megváltozott emberi viselkedést valamint kognitív funkciózavart váltanak ki. A képzés során bemutatásra kerül a percepció, figyelem, nyelv, memória, döntéshozatal, szociális viselkedés idegrendszeri lokalizációja. Esetbemutatásokon keresztül megismerhető ezen területek kiesése által okozott magatartásbeli és kognitív változás. Bemutatásra kerülnek a legmodernebb agyi képalkotó eljárások és neuropszichológiai tesztek. Mind a hazai, mind a külföldi gyakorlatban az orvostudomány egyik legdinamikusabban fejlődő területe a neuropszichológia, így általános orvosi gyakorlatban elengedhetetlen fontosságú annak ismerete, hogy az idegrendszer egyes területeinek kiesése milyen kognitív kieséssel jár, hogyan lehet ezt vizsgálni és gyógyítani. A tantárgy fontos, alapvető ismereteket nyújt a későbbi neurológiai, idegsebészeti, pszichiátriai tanulmányokhoz és a pszichoszomatikus medicina minden területéhez.

Előadások

 • 1. Bevezetés a neuropszichológiába, a neuropszichológiai zavarok klinikai kontextusa - Dr. Karádi Kázmér Kornél
 • 2. Vizuális észlelés neuropszichológiája - Dr. Csathó Árpád István
 • 3. Az egészséges és kóros figyelem neuropszichológiája - Dr. Csathó Árpád István
 • 4. A fejlődő agy neuropszichológiája - Dr. Csathó Árpád István
 • 5. Az emlékezés neuropszichológiája - Dr. Karádi Kázmér Kornél
 • 6. Demencia neuropszichológiája - Dr. Karádi Kázmér Kornél
 • 7. Parkinson-kór neuropszichológiája - Dr. Karádi Kázmér Kornél
 • 8. Belgyógyászati zavarok neuropszichológiája - Dr. Csathó Árpád István
 • 9. Az egészséges és kóros nyelvi funkciók neuropszichológiája - Dr. Karádi Kázmér Kornél
 • 10. A humán érzelmi működés neuropszichológiai megközelítése - Dr. Feldmann Ádám
 • 11. A tudat neuropszichológiája - Dr. Feldmann Ádám
 • 12. A depresszió neuropszichológiája - Dr. Feldmann Ádám
 • 13. A skizofrénia neuropszichológiája - Dr. Feldmann Ádám
 • 14. A szociális magatartás neuropszichológiája és zavarai - Dr. Kállai János

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. A neuropszichológia fogalma. A pszichológia kutatási és gyakorlati módszerei.
 • 2. A neuropszichológia fogalma. A pszichológia kutatási és gyakorlati módszerei.
 • 3. A normális és patológiás észlelés jelenségei. Agnóziák.
 • 4. A normális és patológiás észlelés jelenségei. Agnóziák.
 • 5. Figyelem neuropszichológiája.
 • 6. Figyelem neuropszichológiája.
 • 7. Az emlékezés és zavarainak neuropszichológiája.
 • 8. Az emlékezés és zavarainak neuropszichológiája.
 • 9. Afáziák neuropszichológiája.
 • 10. Afáziák neuropszichológiája.
 • 11. Érzelem neuropszichológiája.
 • 12. Érzelem neuropszichológiája.
 • 13. Szociális viselkedés neuropszichológiája.
 • 14. Szociális viselkedés neuropszichológiája.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Kállai J., Bende I., Karádi K., Racsmány M.: Bevezetés a neuropszichológiába, Medicina, 2008.

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

TVSz szerint. Igazolás nélkül maximumm 2 alkalom hiányzás lehetséges.

Félévközi ellenőrzések

Szóbeli vizsga a megadott tételek alapján. Vizsgák száma a TVSz szerint. Pótlás és javítás a tantárgyfelelőssel való egyeztetés alapján.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órai megjelenés igazolása és a pótlandó anyag szóban történő referálása.

Vizsgakérdések

1. Klinikai neuropszichológia alapjai: a traumás agysérülés neuropszichológiája.
2. A vizuális észlelés neuropszichológiai háttere.
3. Apperceptív, asszociatív és egyéb agnóziák.
4. Dorzális és ventrális vizuális pályák sérüléseinek összehasonlítása (DF és VK esete).
5. A figyelem főbb neurális központjai és neuropszichológiai szerepük.
6. A téri hemineglect és a Bálint szindróma neuropszichológiája.
7. A nyelvi információ feldolgozásának modelljei.
8. Főbb afázia típusok bemutatása (Wernicke, Broca, Transcorticalis).
9. Alapvető érzelmi elméletek bemutatása.
10. Érzelmi működés idegrendszeri háttere.
11. Alzheimer-kór neuropszichológiája.
12. Parkinson-kór neuropszichológiája.
13. Az autizmus neuropszichológiája.
14. ADHD neuropszichológiája
15. Belgyógyászati zavarok neuropszichológiája.
16. A memória osztályozása: szenzoros, rövid távú és hosszú távú memória.
17. Kétoldali mediotemporális lebenyeltávolítás hatása az emlékezésre. HM beteg esete
18. Munkamemória idegrendszeri háttere, az executive diszfunkció tünetei
19. Depresszió neuropszichológiája
20. Skizofrénia neuropszichológiája

Vizsgáztatók

 • Dr. Csathó Árpád István
 • Dr. Feldmann Ádám
 • Dr. Kállai János
 • Dr. Karádi Kázmér Kornél

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Csathó Árpád István
 • Dr. Feldmann Ádám
 • Dr. Karádi Kázmér Kornél