Pszichoetika

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-PET-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus bizonyos orvosi helyzetek pszichológiai és etikai vonatkozásait és kérdéseit mutatja be. A kurzus eset- és filmmegbeszéléseken keresztül teszi lehetővé a hallgatók számára, hogy jobban megértsék az egyes, az orvosi gyakorlatban előforduló kényes szituációkban rejlő pszichológiai tényezőket és etikai dilemmákat. A kurzus interaktív jellege gondolatébresztő feladatokkal és esettanulmányokkal biztosítja a hallgatók számára a tudásuk elmélyítését és a tapasztalatszerzést. A kurzus célja, hogy segítse a hallgatókat abban, hogy hatékonyabban kezeljék a betegekkel kapcsolatos pszichológiai és etikai kérdéseket.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Betegtájékoztatás
 • 2. Betegtájékoztatás
 • 3. Életvégi döntések
 • 4. Életvégi döntések
 • 5. Munkahelyi kapcsolatok és viszonyok
 • 6. Munkahelyi kapcsolatok és viszonyok
 • 7. Abortusz
 • 8. Abortusz
 • 9. Orvos-beteg kapcsolat pszichoetikája
 • 10. Orvos-beteg kapcsolat pszichoetikája
 • 11. Orvos, mint ember és szakember
 • 12. Orvos, mint ember és szakember

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai, Budapest, Medicina, 2006. 27
Bitó László: Boldogabb élet – jó halál, Eutelia – eutanázia, Atheneum 2000 Kiadó, 2005.
Szebik Imre: Életvégi döntések: gondolatok a hasztalan kezelésről, In: Párbeszéd a halálról. Eutanázia a jogrend peremén, Literatura Medica Kiadó Kft., 2011, 211-221.o.
Pilling János: Orvosi kommunikáció a gyakorlatban, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2018

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Esetelemzés

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

--

Vizsgakérdések

--

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Gács Boróka
 • Dr. Laki Beáta