Tanulásmódszertan és pályaszocializáció

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-PP1-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja (a PotePillars Tanulási Kultúra pillérének részeként), hogy elsősorban az alapozó modulban tanuló hallgatók hatékony, az egyetemi tanuláshoz specifikusan illeszkedő tanulási stratégiákat, pályaszocializációs erőforrásokat sajátíthassanak el, azaz erősítsék az egyetem és a pálya iránti elköteleződésüket. A megfelelő eszközök és erőforrások elsajátításával a kurzus a lemorzsolódás csökkenését és a magasabb színvonalú és tudással rendelkező orvosi képzést hivatott támogatni. A hallgatók a kurzus során általánosságban és a specifikusan, legnehezebbnek ítélt tantárgyak tanulásához kaphatnak kapaszkodót. Továbbá feltérképezhetik saját pályaválasztási motivációikat, elsajátíthatnak néhány egyszerű, a stresszkezeléshez és a koncentráció növeléséhez kapcsolódó technikát, és megismerhetnek olyan gyakorlatokat, melyek hosszú távon növelhetik a pálya és az egyetem iránti elköteleződésüket. A kurzust azoknak a hallgatóinknak ajánljuk, akik szeretnének olyan, az eredményes tanuláshoz és teljesítéshez, illetve az orvossá váláshoz szükséges eszközöket elsajátítani, melyekkel a tanulás és magánélet egyensúlya könnyebben megteremthető, illetve megőrizhető.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bizonyítékon alapuló tanulási stratégiák
 • 2. Bizonyítékon alapuló tanulási stratégiák. Tanulási terv.
 • 3. Bizonyítékon alapuló tanulási stratégiák. Tanulási terv.
 • 4. Bizonyítékon alapuló tanulási stratégiák. Tanulási terv.
 • 5. Motiváció, stressz és az eredményes vizsgához szükséges tanulási és felkészülési stratégiák.
 • 6. Motiváció, stressz és az eredményes vizsgához szükséges tanulási és felkészülési stratégiák.
 • 7. Orvosi identitásunk személyes alapjai és helye az életünkben
 • 8. Időmenedzsment és személyes felelősségvállalás
 • 9. Az életmód szerepe a tanulásban; relaxációs és koncentrációs gyakorlatok
 • 10. Intézeti specialitások – Hogyan tanulj kémiát/biokémiát?
 • 11. Intézeti specialitások – Hogyan tanulj anatómiát?
 • 12. Bizonyítékon alapuló tanulási stratégiák.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

A PotePédián megtalálható Tanulásmódszertan és Pályaszocializáció jegyzet és munkafüzetek; órai jegyzet.

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

A TVSZ szerint.

Félévközi ellenőrzések

Órákon való aktív részvétel; házi feladatok és tanulási terv és önreflexiós napló készítése. Rövid teszt a közös szemináriumok anyagából.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Csaba Gergely József
 • Dr. Fábián Eszter
 • Dr. Gács Boróka
 • Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • Dr. Sparks Jason
 • Dr. Takátsy Anikó
 • Dr. Varga Zsuzsanna
 • Hartung István