Szakmai ismeretanyag összeállítása és feldolgozása. Kutatói-, és prezentációs készségek a klinikumban

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 5 óra

szeminárium: 7 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-PP3-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A kurzus célja (a PotePillars Tanulási Kultúra pillérének részeként), hogy elsősorban a klinikai modulban tanuló hallgatók hatékony, az egyetemi tanuláshoz és végzéshez specifikusan illeszkedő kompetenciákat sajátíthassanak el. A hallgatók a kurzus során egyrészt a tudományos szöveg megírásának formai és tartalmi követelményeit ismerik meg és azok használatát gyakorolják, másrészt a szakmai beszámolók, tudományos-, vagy klinikai gyakorlati előadások összeállításához és prezentációjához szükséges kompetenciákkal is megismerkednek.

Előadások

Gyakorlatok

 • 8. Esetmegbeszélés, témabemutatás és/vagy előadás előkészítése, prezentálása
 • 9. Esetmegbeszélés, témabemutatás és/vagy előadás előkészítése, prezentálása
 • 10. Tudományos kommunikáció. Prezentációs készségek.
 • 11. Tudományos kommunikáció. Prezentációs készségek.
 • 12. A tudományos publikáció területspecifikus jellemzői

Szemináriumok

 • 1. Szakmai ismeretanyag összeállításának alapjai. Témaválasztás, kutatások célja, hipotézisek felállítása.
 • 2. Szakmai ismeretanyag összeállításának alapjai. Szakirodalom gyűjtése, feldolgozása és hivatkozása.
 • 3. Szakmai ismeretanyag összeállításának alapjai. Munkaterv, vázlat készítése.
 • 4. Szakmai ismeretanyag összeállításának alapjai. A tudományos publikáció (szakdolgozat) formai és szerkezeti követelményei
 • 5. Szakmai ismeretanyag összeállításának alapjai. Tartalmi elvárások: bevezetés, módszertan, eredmények, diszkusszió
 • 6. A tudományos munka eredményeinek feldolgozása. Leggyakrabban használt statisztikai eljárások.
 • 7. A tudományos munka eredményeinek feldolgozása. Leggyakrabban használt statisztikai eljárások.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Órai jegyzetek, a szemináriumokon kiadott anyagok.

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

maximum 1 órai hiányzás

Félévközi ellenőrzések

Órákon való aktív részvétel; kutatási terv, önreflexiós napló és saját prezentáció/esetbemutató készítése. Rövid teszt a szemináriumok anyagából.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

nincs

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Csaba Gergely József
 • Dr. Gács Boróka
 • Dr. Horváth-Sarródi Andrea
 • Dr. Matuz András
 • Dr. Sparks Jason
 • Dr. Takátsy Anikó
 • Dr. Varga Zsuzsanna