Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Rólunk

 A Hallgatói Szolgáltató Iroda tevékenysége

 

1. Középiskolások és tanáraik számára

 - információt, tájékoztatást nyújt a PTE-ÁOK képzéseiről,

- a kar tevékenységét bemutató rendezvényeket szervez az iskolákban és a karon,

- ellátja a magyar hallgatók felvételi eljárásával  kapcsolatos kari teendőket.

 2. A Kar hallgatói számára

 - tájékoztatást és segítséget nyújt valamennyi olyan kérdéskörben, mely nem közvetlenül tanulmányi előmenetelt, vagy hallgatói pénzügyeket érint.

- ennek keretében a rászoruló hallgatók számára egészségpszichológiai konzultációs lehetőséget biztosít,

- megszervezi a hallgatók nemzetközi együttműködés keretében, illetve a kar nemzetközi kapcsolatain alapuló cseregyakorlatokat,

 3. Volt hallgatóink számára

 - működteti a Kar hallgatóinak alumni-rendszerét,

- kapcsolatot tart fenn a végzett hallgatókkal, megszervezi az évfolyam találkozókat és egyéb alumni összejöveteleket.

 

Középiskolás/Felvételiző vagyok

Hallgató vagyok

Végzett hallgató vagyok

 

A felvételi és Hallgatói Szolgáltató iroda küldetésnyilatkozata

 

Irodánk hiteles, naprakész információkat nyújt a felvételi eljárás bármely szakaszában a kar iránt érdeklődő, jelentkezés előtt álló, jelentkező diákok és döntésbefolyásolók (szülők, pedagógusok) számára. A Karon lévő hallgatók irányában nyitott, humánus, empatikus, együttműködik a kari hallgatói szervezetekkel. Szakmailag elhivatott, a minőség és az eredményesség mellett elkötelezett, törekszik a szervezetet támogató személyes kompetenciák fejlesztésére, értékteremtésre. Kreatív gondolkodást fejlesztve, hatékonyságra, rugalmasságra, válaszadói képesség fejlesztésére törekszik, képes a változó igényekhez alkalmazkodva állandóan megújulni.