Az egészséges testedzés követelményei

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-TKO-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Tematika

A kurzus az alapfogalmak tisztázása után összefoglalja az egészséges életmód összetevőit, amelyek között meghatározó szerepe van a rendszeres testedzésnek. A testedzés csak akkor érheti el célját, vagyis az egészség megőrzését és az erőnlét fejlesztését, hogyha alkalmazza a sporttudomány által feltárt feltételeket és követelményeket. A legfontosabb edzéselméleti és sportélettani alapelvek és gyakorlatok összefoglalása után a kurzus ismerteti a szívbetegek rehabilitációs testedzésének folyamatát, az obeszes gyerekek gyógyúszásának tematikáját eredményeit. Az egészséges testedzés elméletei ismereteinek elsajátítása után a hallgatók tájékoztatást kapnak szabadidősport és a versenysport egyetemünkön teljesíthető lehetőségeiről.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Népegészségügyi mutatók, edzéselméleti, sportélettani alapfogalmak
 • 2. Népegészségügyi mutatók, edzéselméleti, sportélettani alapfogalmak
 • 3. A testedzés jellemzői, fajtái
 • 4. A testedzés jellemzői, fajtái
 • 5. Az egészséges testedzés követelményei
 • 6. Az egészséges testedzés követelményei
 • 7. Sportélettani alapismeretek
 • 8. Sportélettani alapismeretek
 • 9. Erőnlét-diagnosztika, elméleti alapok, vizsgálati lehetőségek
 • 10. Erőnlét-diagnosztika, elméleti alapok, vizsgálati lehetőségek
 • 11. Prevenció és rehabilitáció a sport területén
 • 12. Prevenció és rehabilitáció a sport területén

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Harsányi László: Edzéstudomány I-II., Dialóg 2000

Jegyzet

Dr. Ángyán Lajos (szerk.): Testnevelés; alapelvek és gyakorlatok egyetemisták számára, MOTIO, Pécs, 2002

Ajánlott irodalom

Dr. Ángyán Lajos: Mozgástani fogalomtár, MOTIO, Pécs, 2000
Dr. Ángyán Lajos: Élettani tanulmányok, MOTIO, Pécs,2001

A félév elfogadásának feltételei

Aktív részvétel a foglalkozásokon. 10 kérdés a kurzus anyagából.

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni megbeszélés alapján lehetőség van a hiányzás esetén szükséges pótlásra.

Vizsgakérdések

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Karsai István