Testnevelés 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Finak Gáborné Gombosi Eszter Gyöngyi

  testnevelő tanár,
  ÁOK Testnevelés- és Mozgásközpont

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 28 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OTT1-T
 • 0 kredit
 • Fogorvos
 • Kritérium követelmény modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

Az egyetemi testnevelés elsődleges célja a hallgatók egészségfejlesztése. A sportmozgások és más mozgáskészletek bemutatásán és gyakoroltatásán keresztül a korszerű edzésmódszerek alkalmazásával fejlesztjük a hallgatók erőnlétét, motorikus képességét. Feladatunknak tartjuk a rendszeres testedzés beépítését a hallgatók életmódjába.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 2. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 3. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 4. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 5. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 6. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 7. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 8. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 9. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 10. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 11. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 12. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 13. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 14. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 15. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 16. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 17. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 18. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 19. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 20. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 21. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 22. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 23. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 24. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 25. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 26. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 27. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!
 • 28. A választható kurzusokhoz lapozzon a kiadvány végéhez!

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Dr. Ángyán Lajos: Testnevelés, Motio, Pécs, 2002.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

-

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótlási lehetőséget biztosítunk három heti (6x45 perc) időtartamban, melyet a foglalkozásvezetővel kell egyeztetni. Ebből a szervezeti egység által meghatározott időben és helyen két heti (4x45 perc) hiányzást lehet pótolni a vizsgaidőszak első hetében.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Rugási Endre
 • Farkas György
 • Lipcsik Zoltán
 • Németh Attila Miklós
 • Petőfi Áron Zsolt
 • Téczely Tamás