Oktatóknak - Kötelező órákkal kapcsolatos feedback

Az alábbiakban a kötelező órák FEEDBACK folyamataival kapcsolatos legfontosabb információkat emeltük ki.


A választható kurzusokon, illetve az oktató egyéni preferenciái szerint használható EGYÉNI KÉRDŐÍVEK-kel kapcsolatos alapvető információk a következő menüpont alatt olvashatók. A POTEcho rendszer működésével kapcsolatos részletes leírás és útmutató a Dokumentumtárban található "POTEcho útmutató oktatóknak" fájlban érhető el.

Elérés

A jelenlegi verzió az alábbi linken érhető el bármely böngészőből: potecho.pte.hu. A használathoz ajánlott böngésző a Google Chrome, más böngészőkben kisebb hibák előfordulhatnak. A rendszerhez készült Android, illetve iOS operációs rendszerű okostelefonos applikáció is, mely a Google Play Áruházból, illetve az App Store-ból tölthető le ingyenesen (az alkalmazás címe "POTEcho").

Alapvető információk

A FEEDBACK funkció lehetőséget biztosít kötelező kontaktórák értékelésére azonnal az órák után. A kötelező tantárgyak minden órájához automatikusan létrejön egy-egy feedback kérdőív a Neptun órarendje alapján, így nincs szükség feedback-ek külön létrehozására.

A kérdőívek első része a Feedback Bizottság által előre meghatározott, az nem változtatható. Szükség esetén hozzáadhatóak egyéni kérdések is.

Az egyes órák feedback kérdőíveit alapvetően minden hallgató eléri, aki felvette az adott kurzust. Óránként beállítható „Regisztráció”, mely segíthet abban, hogy csak a ténylegesen jelen lévő hallgatók adhassanak feedbacket. A hallgatóknak a feedback kérdőívek kitöltése nem kötelező.

A minél nagyobb kitöltési arány és valid eredmények érdekében érdemes a hallgatókat személyesen megkérni, hogy adjanak visszajelzést és az óra végén egy-két percet a kitöltésre szánni.

A feedback kérdőívek a Feedback Bizottság által megadott ideig, jelenleg az órát követő 24 órában tölthetők ki.

A válaszokról az oktatók automatikusan elérhetnek egy összefoglaló riportot, melyet az óra oktatóján kívül azt az adott tantárgyfelelős és intézetvezető, valamint a Kari vezetés is láthat. Egyes eredmények a félév folyamán nyilvánosak lesznek.

Egy óra részletes adatainak, illetve a feedback kezelési felületének legkönnyebb elérési útja az „Órarend” menüben az adott órára való kattintás. Ugyanezt a felületet elérhető a „Színterek” menüben egy adott óra kiválasztásakor is.

Kötelező órákkal kapcsolatos adminisztráció

Az órarendben megjelenő adatok a Neptun rendszerből kerülnek átvételre, így az ott lévő pontatlanságok a POTEcho-ban is megjelennek, melyek javítása szükséges. Minden oktató egyszerűen hozzáférhet az adatokhoz az "Órarend" menüben, így könnyen észreveheti a hibákat és azokat gyorsgombok ("Kérelmek") segítségével jelezheti az intézeti adminisztrátor részére, aki ezeket gyorsan javítani tudja.

Amennyiben egy kurzus vagy tantárgy teljes egészében hiányzik, annak pótlása a legközelebbi Neptun adatátvétellel során történik meg – ezzel kapcsolatban megértésüket és türelmüket kérjük.

Amennyiben az órarendben látható olyan óra, mely nem tartozik az adott oktatóhoz, akkor annak leadása szükséges. Ehhez az adott órát megnyitva az órarendből, a jobb oldali kezelőfelületen érhető el a „Nem az én órám” kiemelt piros gomb.

Amennyiben az órarendben nem látható olyan óra, melyet az adott oktató tart(ott), úgy annak hozzáadása szükséges. Ehhez az „Órarend” menüben a szűrő alatti „Hiányzik egy órám” kiemelt piros gombra kattintva lehet hozzáférési kérelmet leadni. Itt az óra megadása kötelező, melyet a megadott listából kell kiválasztani. Gépelés után automatikusan megjelennek a már szűrt opciók. Időpont szűrése esetén „2023-02-10 08:00” formátum segítségével lehetséges szűrni. 

A fenti, egy-egy órához kapcsolódó oktató módosítása az óra előtt, illetve után is lehetséges, így például az aznapi, nem várt helyettesítések esetén is van lehetőség utólag a helyes oktató hozzárendelésére.

Amennyiben az óra kapcsán más jellegű a változás (pl. óra időpontjának változása, óra időbeli kettéosztása), azt szintén az intézeti adminisztrátor felé szükséges jelezni, aki a szükséges változtatásokat meg tudja tenni a rendszerben. Ezen más jellegű módosítások viszont csak az óra kezdete előtt lehetségesek.

A POTEcho-n belüli gyors visszajelzések, kérelmek segítséget adhatnak a változások összegyűjtésében és nyomon követesében, mely összességében segítheti az intézeti adminisztrációt, így célszerű a fenti gyorsgombok használata.

Egyéni kérdések hozzáadása

Feedback kérdőíven kizárólag a még meg nem tartott óra esetén lehet módosítani.

Az „Oktató saját kérdései” részen van lehetősége az oktatónak óránként kiegészítő saját kérdések beillesztésére, melyeket a hallgatók a központi kérdések után töltenek ki.

A kérdések szerkesztői felülete megegyezik az egyéni kérdőívek hasonló felületével, ennek részletei az „Egyéni kérdőívek” oldalon olvashatók.

Mentett feedback kérdések

Amennyiben több óra kapcsán lenne szükség ugyanazon oktatói kérdések használatára, úgy érdemes a „Mentett feedback kérdések” lehetőséget alkalmazni. A „Beállítások” menüpontban a „Mentett feedback kérdések” fülre kattintva a táblázatban listázódnak az egyes óratípusok. Az adott feedback sorában a jobb oldali „Szerkesztés” gomb segítségével érhető el a kérdőív szerkesztői felület. Itt megadhatók a többször használandó kérdések, melyeket a „Mentés” gombbal szükséges rögzíteni.

Megfelelő feedback típus esetén a már mentett kérdések egy gombnyomással hozzáadhatóak bármelyik órához, ehhez az adott óra szerkesztési felületén, az „Oktató saját kérdései” rész jobb felső sarkában található „Kérdések hozzáadása” gombra szükséges kattintani. A rendszer automatikusan hozzáadja az előre mentett kérdéseket. Szükség esetén ezeken még lehet módosítani egy-egy óra kapcsán.

Regisztráció

A feedback kezelésekor van lehetőség a feedbacket regisztrációhoz kötni, ezzel biztosítható, hogy olyan kurzust felvett hallgatók ne töltsék ki a kérdőívet, akik nincsenek jelen az adott órán.

Regisztráció beállítása az óra kezdete előtt lehetséges, az óra kezelőfelületén jobb oldalt található „Regisztráció beállítása” gombra való kattintással. Beállítás után megjelenik a feedback kitöltéséhez használható kétféle kód, egy írott kód, illetve egy QR kód. Ahhoz, hogy a jelenlévő hallgatók ki tudják tölteni a kérdőívet, szükséges velük megosztani legalább az egyik kódot. Mindkét kód kimásolható például egy diasor végére. 

Amennyiben még sincs szükség regisztrációra, úgy az kikapcsolható a „Regisztráció kikapcsolása” gombra kattintással. Ezután a kurzushoz hozzárendelt hallgatók szabadon kitölthetik a kérdőívet, nincs szükség kódra a belépéshez.

Aktív kérdőív esetén van lehetőség a regisztráció zárolására is. Zárolás után már nincs lehetősége új hallgatónak regisztrálni a kérdőív kitöltésére, csak azok a hallgatók tölthetik ki a kérdőívet, akik az adott időpontig regisztráltak. Ezzel biztosítható az, hogy a kódhoz az óra után hozzájutó, egyébként az órán nem jelenlévő hallgató ne tudjon kérdőívet kitölteni.

Feedback eredmények

Egy óra riportja

Az egyes órákhoz kapcsolódó feedback riportok megtekinthetőek az adott óra kezelőfelületén a fenti „Riportok” fülre kattintva.

Az oldal tetején középen található „Letöltés XLS formátumban” és „Letöltés PDF formátumban” gombokra kattintva letölthetőek a riportokból készült fájlok. PDF létrehozásához szükség lehet a felugró ablakok engedélyezéséhez.

Feedback eredmények menüpont

Az adatok a lezárt feedback kérdőívek alapján kerülnek kiszámításra, emiatt egy adott óra adatai itt késve, az óra utáni második napon jelennek meg.

Az oktató jogosultságától függően több almenü elérhető a "Feedback eredmények" fül alatt. Minden oktató részére elérhető az „Egyéni riportok” almenü. Tantárgyfelelősök és intézetvezetők részére „Tantárgy riportok”, illetve "Intézeti riportok" almenü is megjelenik. Kari vezetők részére a „Kari riportok” almenü is rendelkezésre áll. A különböző almenük jelentősége az, hogy egy adott óra részletes eredményeit az órához rendelt oktatón kívül az érintett tantárgyfelelős, illetve intézetvezető, valamint a kari vezetés is meg tudja tekinteni. A szemeszterek folyamán elérhetővé váló nyilvános riportok egy „Publikus riportok” almenüben fognak megjelenni.

Az egyes almenüket megnyitva a felső feliratokra kattintva láthatóak az adott oktató vagy színtér (tantárgy/intézet/Kar) összesített adatai. Ezek minden, az adott színtérhez tartozó egyéni értékelés alapján kerülnek kiszámolásra.

Az előadásokra érkező értékelések és a gyakorlatokra érkező értékelések minden oldalon külön vannak feltüntetve, azok összevonása sehol nem történik meg. A szemináriumok minden esetben gyakorlatként kerülnek értékelésre.

Az értékelések átlaga minden esetben a Feedback Bizottság első kötelező kérdésére („Összességében hogyan értékeli az órát?”) adott válaszokon alapul, ahol az 1 érték az elégtelent jelöli, az 5 érték pedig a kiváló órát.

A legtöbb helyen az értékelések átlaga mellett olvasható, hogy ez az átlag hány óra, illetve hány értékelés alapján került kiszámításra. Ez mellett egyes helyeken olvasható viszonyításképpen egy felsőbb színtér átlageredménye is (pl. kari átlagok), mely segíthet a saját eredmények interpretálásában.