Polifenolok kémiája

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 24 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-PPH-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 10 fő

Campus kurzusként elérhető 10 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A szervezetben található reaktív oxigéngyökök sejthalált, ezáltal szövetkárosodást okoznak, melyek krónikus betegségek (atherosclerosis, diabétesz, cirrózis, tumor, neurodegeneratív megbetegedések) kialakulásához vezethetnek. Az antioxidáns tulajdonsággal rendelkező vegyületek lelassítják/meggátolják az oxidatív károsodást, ezáltal megelőzik számos betegség kialakulását. A természetben előforduló növényi polifenolok másodlagos metabolitok, melyek környezeti stresszfaktorok hatására képződnek. A polifenolok antioxidáns és szabadgyökmegkötő képességük miatt az egészséges étrend fontos összetevői. A kurzus célja a polifenolokhoz kapcsolódó legfontosabb kutatási területek áttekintése angol nyelvű szakirodalmi folyóiratok alapján.

Előadások

 • 1. Bevezetés - Dr. Bóna Ágnes
 • 2. Bevezetés - Dr. Bóna Ágnes
 • 3. Polifenolok definíciója, kémiai szerkezete, osztályozása - Dr. Bóna Ágnes
 • 4. Polifenolok definíciója, kémiai szerkezete, osztályozása - Dr. Bóna Ágnes
 • 5. Polifenolok előfordulása, biológiai szerepe - Dr. Bóna Ágnes
 • 6. Polifenolok előfordulása, biológiai szerepe - Dr. Bóna Ágnes
 • 7. Polifenolok antioxidáns hatása - Dr. Bóna Ágnes
 • 8. Polifenolok antioxidáns hatása - Dr. Bóna Ágnes
 • 9. Polifenolok elválasztása, azonosítása és vizsgálata - Dr. Bóna Ágnes
 • 10. Polifenolok elválasztása, azonosítása és vizsgálata - Dr. Bóna Ágnes
 • 11. Polifenolok az élelmiszeriparban - Dr. Bóna Ágnes
 • 12. Polifenolok az élelmiszeriparban - Dr. Bóna Ágnes
 • 13. Polifenolok szerepe a betegségek megelőzésében I. - Dr. Bóna Ágnes
 • 14. Polifenolok szerepe a betegségek megelőzésében I. - Dr. Bóna Ágnes
 • 15. Polifenolok szerepe a betegségek megelőzésében II. - Dr. Bóna Ágnes
 • 16. Polifenolok szerepe a betegségek megelőzésében II. - Dr. Bóna Ágnes
 • 17. Polifenolok HPLC analízise - Dr. Bóna Ágnes
 • 18. Polifenolok HPLC analízise - Dr. Bóna Ágnes
 • 19. Polifenolok tömegspektrometriás (MS) analízise - Dr. Bóna Ágnes
 • 20. Polifenolok tömegspektrometriás (MS) analízise - Dr. Bóna Ágnes
 • 21. Írásbeli vizsga - Dr. Bóna Ágnes
 • 22. Írásbeli vizsga - Dr. Bóna Ágnes
 • 23. Konzultáció - Dr. Bóna Ágnes
 • 24. Konzultáció - Dr. Bóna Ágnes

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az oktatási anyag a Teams felületén válik elérhetővé.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Írásbeli vizsga a 11. héten, a vizsga pótlására nincs lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órák pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

A vizsga időszakban vizsga nem kerül meghirdetésre.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói