A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ a Klinikai Központi Gyógyszertár keretein belül felállított Humán Klinikai Vizsgálatok Regisztrációs Központja révén gondoskodik a humán klinikai vizsgálatok, tanulmányok egységes nyilvántartásáról, a humán klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos szerződések szakmai és jogi véleményezéséről, előkészíti és felterjeszti a vizsgálatok, tanulmányok pénzügyi és szakmai elszámolásait, figyelemmel kíséri a vizsgálatok szerződésnek megfelelő megvalósulását, ellenőrzi a humán klinikai vizsgálatokra vonatkozó jogszabályok betartását, felügyeli a klinikákon, intézetekben folyó vizsgálatoknál ezek érvényesülését, gondoskodik a vonatkozó előírásoknak megfelelően a Klinikai Központban folyó vizsgálatok közreadásáról, évente összefoglaló értékelést készít a végzett vizsgálatokról.

Elérhetőségek

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Dr. Sebestyén Andor a klinikai központ elnöke

Cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 2. G épület
Telefon: 72/533-133/33028
Fax: 72/536-201
E-mail: kk.elnoki.hivatal@pte.hu

Klinikai Központi Gyógyszertár

Humán Klinikai Vizsgálatok Regisztrációs Központja

Dr. Botz Lajos intézetvezető egyetemi tanár

Munkatársak:

Dr. Hilbert Helga ügyvivő szakértő
7624 Pécs, Honvéd u. 3. 1. em. 
Telefon: 72/536-001 (35003 mellék)
E-mail: hibert.helga@pte.hu

Dr. Kresz Sára
7624 Pécs, Honvéd u. 3. 1. em. 
Telefon: 72/536-001 (35003 mellék)
E-mail: kresz.sara@pte.hu

Dr. Tóth Judit
ügyvivő szakértő
7624 Pécs, Honvéd u. 3. 1. em.
Telefon: 72/536-001 (350003 mellék)
E-mail: toth.judit@pte.hu

Szakgyógyszerész: Dr. Molnár Béla
Telefon: 72/536-001 (31097 mellék)
Cím: 7624 Pécs, Honvéd u. 3.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 99
Központi telefon: 72/536-284
Fax: 72/536-285, 72/536-000/35020

honlap

Regionális Kutatásetikai Bizottság

honlap