Klinikai Vizsgálatok Koordinációs Központja

Bemutatkozás

Szeretettel köszöntöm Önt a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Vizsgálatok Koordinációs Központja honlapján.

A honlap a Pécsi Tudományegyetemen folyó klinikai farmakológiai tevékenység átláthatóságát hivatott könnyíteni, elősegítve a szabályzatok és folyamatok pontos megismerését. Célunk, hogy a Megbízók irányába áttekinthető és világos képet nyújtsunk a szerződéskötéssel és működéssel kapcsolatos teendőkről, másrészt segíteni és egyértelműsíteni szeretnénk az Egyetem polgárainak feladatait, lehetőségeit.

Bízom benne, hogy Központunk működésével és a honlap üzemeltetésével hatékony segítséget tudunk nyújtani valamennyi partnerünk számára, mely a klinikai farmakológiai vizsgálatok további bővülését eredményezheti a Pécsi Tudományegyetemen.

Küldetésünk a klinikai vizsgálatok hatékony szervezése, a megfelelő partnerség megtalálásával a vizsgálatok számának és minőségének emelése, a folyamat valamennyi szereplője számára pozitív hozzáadott érték teremtése.

Prof. Dr. Botz Lajos

a PTE KVKK mb. igazgatója

Történet/Tevékenység

A Pécsi Tudományegyetemen a  Klinikai Központ  Klinikai Központi Gyógyszertárának keretein belül  2008-ban jött létre a Humán Klinikai Vizsgálatok Regisztrációs Központja (HKVRK),  Prof. Dr. Botz Lajos vezetésével. A PTE HKVRK az országban elsőként vezette be az egykapus szerződéskötési modellt, megbízóink a Pécsi Tudományegyetemmel kötnek szerződést a klinikai vizsgálatok elvégzésére, ezáltal a Központ munkája révén a folyamatok átláthatóvá, egyszerűbbé váltak.

A Humán Klinikai Vizsgálatok Regisztrációs Központja gondoskodik a humán klinikai vizsgálatok, tanulmányok egységes nyilvántartásáról, a humán klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos szerződések szakmai és jogi véleményezéséről, előkészíti és felterjeszti a vizsgálatok, tanulmányok pénzügyi és szakmai elszámolásait, figyelemmel kíséri a vizsgálatok szerződésnek megfelelő megvalósulását, ellenőrzi a humán klinikai vizsgálatokra vonatkozó jogszabályok betartását, felügyeli a klinikákon, intézetekben folyó vizsgálatoknál ezek érvényesülését, gondoskodik a vonatkozó előírásoknak megfelelően a Klinikai Központban folyó vizsgálatok közreadásáról, valamint évente összefoglaló értékelést készít a végzett vizsgálatokról.

A Humán Klinikai Vizsgálatok Regisztrációs Központja a 2019. július 1. napján hatályba lépett PTE SZMSZ értelmében Rektor Úr közvetlen irányítása alatt álló önálló szervezeti egységként, változatlan tartalommal, de megújult névvel, Klinikai Vizsgálatok Koordinációs Központja (KVKK) néven folytatja a tevékenységét.

Küldetés

Küldetésünk, hogy a humán klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos információkat mind a szakmai, mind a laikus célcsoportok számára teljes körűen és közérthető módon közvetítsük, ezzel is támogatva a PTE mint vizsgálóhely presztízsének növelését, a gyorsabb és gördülékenyebb szerződéskötést, valamint a hatékonyabb betegbevonást, és a betegek jobb tájékozottságát a humán klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban.