Feladatok

Az Intézet tevékenysége három fő területre terjed ki.  
 
I. OKTATÁS
 

(1) magyar, angol és német nyelvű orvosképzés 

(2) fogorvos képzés 

(3) gyógyszerész képzés 

(4) biotechnológus képzés

(5) posztgraduális képzés a Ph.D. és a szakképesítés területén 

(6) PTE ETK hallgatók alap és szakirányú (dietetikus, közegészségügyi ellenőr)      mikrobiológiai képzése

(7) az asszisztens utánpótlás elméleti és gyakorlati képzése 

(8) diplomadolgozatok konzulensi feladatainak ellátása

 
II. KUTATÁS
 
III. BETEGELLÁTÁS