Gyászhír – elhunyt dr. Kontrohr Tivadar

2023. július 20.

A gyászoló család, a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara mély megrendüléssel tudatja, hogy 91 éves korában, július 15-én, családja körében elhunyt dr. Kontrohr Tivadar, az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet volt munkatársa.

Emlékét tisztelettel megőrizzük!

 

Nekrológ:

Dr. Kontrohr Tivadar (1932 – 2023)

Őszinte megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy egykori kollégánk, dr. Kontrohr Tivadar 2023. július 15-én, családja körében elhunyt.

Dr. Kontrohr Tivadar az ELTE-n szerzett kémia-biológia középiskolai tanári diplomát és 1957 óta dolgozott a POTE Mikrobiológiai Intézetében. A „Rauss iskola” tagjaként kezdte a pályáját. Ekkor a Gram-negatív baktériumok szerotipizálása volt az intézet egyik fő kutatási területe. A 60-as évek elején merült fel, hogy a szerotípusért a baktérium endotoxinja a felelős. Ennek a molekulának a tanulmányozására 1964-ben egy évet töltött az NSZK-ban, Freiburgban, ahol Otto Westphal intézete volt akkoriban az endotoxin kutatás nemzetközi központja. Itt sajátította el a módszereket, és hazajövetele után egy immunkémiai labort hozott létre, amit sikeresen működtetett évtizedeken át. Folyamatosan vezette be a legújabb metodikákat és az igényeknek megfelelően továbbfejlesztette azokat. Az elválasztástechnika módszereit eredményesen alkalmazta, kezdve a papírkromatográfiától a TLC-, gél-, ioncserélő-, HPLC- és gázkromatográfiáig. Ha egy műszer az adott körülmények között elérhetetlen volt, nem esett kétségbe. A laboratórium igényeinek a kielégítésére kiváló technikai és informatikai szakemberekkel műhelyt hozott létre, melyben a munkagépek segítségével HPLC, liofilezők, plate readerek és fotométerek készültek. A műszerkiállításokon és a piacon is sikerrel álltak helyt az itt készült eszközök. Az így szerzett bevételekkel tartotta életben az immunkémiai labort.

Munkatársaival nagy érzékenységű immunhemolízis detektáló módszert és endotoxin ELISA tesztet dolgozott ki. Kapilláris gázkromatográfiával 2-amino cukor izomérjeit választották el, ezzel a 2-aminoaltruronsav izolálása is lehetővé vált. Vezetésével a Shigella sonnei-ből a heptóz régió bioszintézisében szerepet játszó nukleotid cukrokat és epimeráz enzimet preparáltak ki.

Cikkei olyan magas impakt faktorú újságokban jelentek meg, mint a Journal of Biological Chemistry, a Carbohydrate Research és a Journal of Chromatography.

Kontrohr doktor a preparatív biokémia és érzékeny szerológiai módszerek sikeres művelője volt. Munkatársaival a Shigella sonnei R mutáns sorozatának sejtfalszerkezeti különbségeit biokémiai módszerekkel határozták meg. Eredményei a mai napig mérföldkőnek számítanak a baktériumszerkezet immunkémiai analízisének területén.

 

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet munkatársai