Az egység összes munkatársa

Dr. Polgár Beáta

Dr. Polgár Beáta

M.D., Ph.D.

Telefon: 35415, 31521

Intézeti TDK felelős, intézeti GMO felelős

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Polgár Beáta

Társtémavezető: Dr. Mayer Mátyás

Az endometriózis egy krónikus kismedencei gyulladással, fájdalommal és meddőséggel járó neuro-immuno-endokrín megbetegedés, mely a reproduktív korú nők 5-15%-át érinti. Korábbi kutatómunkánk során markáns immunológiai eltéréseket mutattunk ki egészséges és endometriosisban szenvedő nők perifériás mononukleáris sejtjeinek százalékos megoszlása, TIM-3 és Galektin-9 expressziója között. Jelen kutatás célja az 1,25(OH)2D3 illetve a kevesebb mellékhatással rendelkező szelektív VDR agonista kezelés hatásának jellemzése az immunrendszer perifériás effektor sejtjeinek (CD4+T, CD8+T, Treg, NK, NKT) százalékos megoszlására és azok immunológiai funkcióira 24-72h 1,25(OH)2D3 és szelektív VDR-agonista kezelést követően. 

Témavezető: Dr. Polgár Beáta

Társtémavezető: Dr. Szereday László

A Galektinek a cukor-kötő fehérjék családjába tartozó, β-galactosidokat felismerő molekulák, melyek nemcsak kulcsfontosságúak az adhézió, migráció, invázió, kemotaxis és apoptózis szabályozásában, de kontrolálhatják a lokális gyulladást, a tumorok növekedését és a lokális immunválaszt is. Habár a legújabb kutatások szerint a Galectin-9 részt vehet az endometrium fejlődésének és funkciójának (receptivitás) szabályozásában, a krónikus gyulladással járó nőgyógyászati kórképek és a tumorok pathogenezisében betöltött szerepe mindmáig alig ismert. A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a cukorkötő lectinek (elsősorban a Galectin-9) hogyan vehet részt ezeknek a krónikus betegségeknek a kialakulásában. Ennek során immunhisztokémiai eljárással jellemezzük az egészséges és endometriózisban/PCO-ban szenvedő nők, valamint egyes nőgyógyászati tumoros betegek szöveteinek Galectin-9 expresszióját, majd ELISA teszttel megmérjük a szérumuk Galectin-9 szintjét. Megvizsgáljuk, hogy a kapott elérések hogyan korrelálnak a kórképek súlyosságával és a terápia hatékonyságával. 

Témavezető: Dr. Polgár Beáta

Társtémavezető: Dr. Szereday László

Az endometriosis egy olyan komplex nőgyógyászati betegség, melyet az endometrium méhüregen kívüli jelenléte, krónikus peritonealis gyulladás, fájdalom és infertilitás jellemez. Bár az endometriózis csaknem 100 éve ismert betegség, kialakulásának oka a mai napig nem ismert. Napjainkig a kutatók számos olyan molekulát azonosítottak, melyek az endometrium növekedését és működését szabályozzák. Ezek közé tartozik a cukor-kötő Galectin-9 (Gal-9), mely jelentős szerepet tölt be a gyulladást és az immunválasz szabályozásában, befolyásolja a tumorok kialakulását. Habár ismert, hogy a Gal-9 szerepet játszik a lokális immunválasz, a lokális gyulladás és a tumorok kialakulásának szabályázásában, expressziója összefügg a terhesség kimenetelével, jelenléte pedig specifikus az endometrium sejtekre, az endometriosis pathogenezisében betöltött szerepe mindmáig nem ismert. Ennek vizsgálatához egy olyan állat-modellt dolgoztunk ki, mely segítségével szeretnénk részletesebb információt nyerni az endometriosis in vivo pathomechanizmusáról, valamint a kórkép kialakulásának hátterében rejlő biológiai folyamatokról. Mivel az emberi genom számos ponton homológiát mutat az egérrel, így a kutatómunka során vad típusú és Galectin-9 Knock Out egérmodelleket tervezünk alkalmazni. Reméljük, hogy a megfigyelt mechanizmusok segíthetik megérteni, hogy a Galectin-9 gén hogyan vehet részt a humán endometriosis bizonyos formáinak kialakulásában és a betegség előrehaladásának folyamatában.  

Témavezető: Dr. Polgár Beáta

Társtémavezető: dr. Meggyes Mátyás

Az endometriózis egy olyan ösztogén-függő nőgyógyászati betegség, amely során a méh-nyálkahártyája (endometrium) a méh üregén kívül (leggyakrabban a hasüregben) növekszik, így krónikus kismedencei gyulladást, fájdalmat és meddőséget okozhat. A kutatás célja a betegség kialakulásában szerepet játszó immunológiai folyamatok vizsgálata. Ennek során flow citometria segítségével jellemezzük az egészséges és endometriózisban szenvedő nők perifériás mononukleáris sejtjeinek (NK, Treg, CD8, CD4, gdT, TH17, monocita, makrofág, dendritikus sejt, eozinofil) TIM-3 expresszióját, majd rekombináns galectin-9 kezelést követően vizsgáljuk a sejtek gyulladásos citokin termelését. 

Témavezető: Dr. Polgár Beáta

Társtémavezető: Dr. Palkovics Tamás

Az endometriózis egy olyan ösztogén-függő nőgyógyászati betegség, amely során a méh-nyálkahártyája (endometrium) a méh üregén kívül (leggyakrabban a hasüregben) növekszik, így krónikus kismedencei gyulladást, fájdalmat és meddőséget okozhat. A kutatás célja olyan új molekulák azonosítása, melyek szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában. A kísérletek első szakaszában RT-PCR és qRT-PCR segítségével jellemezzük a normál és kóros endometrium szövet Galectin-mRNS expressziós mintázatát, majd meghatározzuk, hogy mely lektinek up/downregulálódnak az endometriózis különböző formáiban. A kutatómunka második szakaszában az RNS szinten kapott változásokat fehérje-szinten (western blot, immunhisztokémia) is igazoljuk.