Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

  Az egység összes munkatársa

Dr. Jáksó Pál

Dr. Jáksó Pál

PhD

Telefon: 31507, 31338, 31702

Flow Cytometria Laboratórium vezető, Intézeti minőségirányítási vezető helyettes

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Jáksó Pál

A CD7 molekula a T-sejt fejlődés egyik legkorábban megjelenő sejtvonal specifikus markere, amely egészséges T- és NK-sejteken expresszálódik. A Pathológia Intézetbe T-sejtes limfoproliferáció klinikai gyanújával érkező betegek áramlási citometriával vizsgált perifériás vérmintáin feltűnt, hogy esetleg összefüggés lehet CD7 antigén expressziójának csökkenése és T-sejt receptor (TCR) monoklonális génátrendezőse között. 

A vizsgálat során nagyszámú betegmintán szeretnénk összevetni 10-színű áramlási citometriával a különböző T- és NK-sejt populációkon mért CD7 expressziót a PCR technikával vizsgált T-sejt receptor (TCR) génátrendezőssel. Amennyiben összefüggés van a CD7 expresszió és a TCR klonalitás eredmények között, az a jövőben segíthet a kiválasztani a klinikailag gyanús minták közül, hogy mely mintákon érdemes elvégezni a molekuláris TCR vizsgálatot. A munka során lehetőség nyílik az áramlási citometria, illetve a DNS izolálás és PCR technika elméleti és gyakorlati megismerésére.