Az egység összes munkatársa

Prof. Dr. Horváth Iván Gábor

Prof. Dr. Horváth Iván Gábor

PhD, Med. Habil.

egyetemi tanár , intézetigazgató helyettes

Szívgyógyászati Klinika

Telefon: 34601, *0605

Intervencionláis Kardiológia Osztály vezetője

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Iván Gábor

Az akut miokardiális infarctus két típusát különíthetjük el az ST elevációs (STEMI), illetve az ST elevációval nem járó (NSTEMI) formát. A két típus patofiziológiai alapja, epidemiológiája, terápiás stratégiája (terápiás időablak) alapvetően különbözik. Míg a STEMI esetén a 90 percen belüli ellátás (perkután koronária intervenció vagy lízis) a kívánatos, addig az NSTEMI esetén az ajánlás a 24-72 órán belüli is lehet.

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Iván Gábor

A coronarographia során észlelt koronária léziók pontos identifikálása igen nagy jelentőséggel bír. Ugyanakkor a coronarographia során mindössze indirekt jeleket láthatunk a plakk természetét, illetve annak iszkémiás hatását illetően. Míg a nyomásmérő dróttal mért úgynevezett fractional flow reserve a szűkület funkcionális jelentőségét mutatja, addig az intravaszkuláris ultrahang (IVUS) és az optikai koherenciás tomográfia (OCT) a plakk összetételét, szövettani szintű karakterizálását teszi lehetősé, elkülönítve ezzel a stabil és instabil plakkokat.

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Iván Gábor

A kurzus a perkután koronária intervenció indikációs körét tárgyalja, különös tekintettel az akut miokardiális infarktusra, illetve a következményesen kialakuló kardiogén shockra, ahol a teljes revaszkularizáció létjogosultsága a legnagyobb. Tárgyalásra kerülnek a különféle katéteres technikák, melyek mind a pontos lézió jellemzést segítő diagnosztika, mind az intervenció során segítségünkre vannak.