Az egység összes munkatársa

Dr. Sárszegi Zsolt

Dr. Sárszegi Zsolt

egyetemi adjunktus

Szívgyógyászati Klinika

Telefon: *0618, 34687

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Sárszegi Zsolt

Társtémavezető: Dr. Tamás Andrea

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) egy multifunkcionális neuropeptid, amely kardioprotektív hatását számos állatkísérletben bizonyították már. Munkacsoportunk korábbi vizsgálatában kimutatta a PAC1-receptor jelenlétét humán pitvari fülcséből származó szívizom mintában, valamint szignifikánsan magasabb PACAP-38-LI és PACAP-27-LI szinteket detektáltunk szívizomzatból származó szöveti mintákban az ischaemiás szívbetegeknél a billentyűbetegekhez képest. Az elmúlt évtizedek állatkísérletes eredményei alapján feltételezzük, hogy a PACAP antiapoptotikus hatásán keresztül képes az ischaemiás károsodásokkal szemben védő hatást kifejteni. Mindemellett több vizsgálat bizonyította már, hogy a PACAP és a szívelégtelenség súlyossága között szignifikáns korreláció lehet, emellett mint antiapoptotikus fehérje befolyásolhatja a szívelégtelenség progresszióját. Mindezek alapján kutatásunkban egyrészt ischaemiás hátterű kardiológiai kórképekben (akut myocardialis infarktus, ischaemiás szívbetegség), másrészt szívelégtelenségben vizsgáljuk a szérum PACAP szinteket, illetve azok változását a különböző terápiák hatására. Standardizáljuk humán plazmában a PACAP koncentrációmérést ELISA módszer segítségével. Ezen vizsgálatok segítségével egyre többet tudhatunk meg a PACAP kardiovaszkuláris betegségek patomechanizmusában és progressziójában betöltött pontosabb szerepéről, és ezáltal a későbbiekben akár egy potenciális biomarkerré is válhat.

Témavezető: Dr. Sárszegi Zsolt

Társtémavezető: Dr. Szabó Dóra

Napjainkban egyre forrongóbb téma a sportkardiológia, hiszen a rendszeres kemény fizikai terhelésnek kitett „egészséges” fiatalok körében kialakult hirtelen szívhalál emelkedő incidenciát mutat, melynek hátterében sok esetben nem ismert kardiológiai kórképek állnak. Számos vizsgálat foglalkozott már a fiziológiásnak tartott sportszív illetve a pathologias kardiológiai kórképek vizsgálatával, és a detektált eltérések elkülönítésével. Kutatásunk során versenyszerűen sportoló fiatalokat vizsgálunk, különböző sportágakból. Speciális EKG, részletes echocardiographiai vizsgálatokat, továbbá spiroergometriai méréseket végzünk. Az esetleges kóros paraméterekkel rendelkező sportolókat szív MR vizsgálatra küldjük. Kutatásunk célja a különböző (statikus/ dinamikus terhelésű) sportágakban jeleskedő versenyzők eredményeinek összehasonlítása egymással, illetve az irodalmi adatokkal, valamint egy relatíve gyors szűrőmódszer kialakítása, mely alkalmazható lenne a mindennapi rutinban a sportolók szűrésénél.