Az egység összes munkatársa

Dr. Faludi Réka

Dr. Faludi Réka

PhD, Med. Habil.

egyetemi docens

Szívgyógyászati Klinika

Telefon: *0617, 34624

Klinika oktatási felelőse

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Faludi Réka

A klasszikus, széles körben használt echokardiográfiás módszerek mellett az utóbbi években számos új, speciális technika (szöveti Doppler, strain, strain rate) került kifejlesztésre. Ezek segítségével vizsgáljuk a bal és jobb kamra valamint a pitvarok systolés és diasztolés funkcióját néhány jellegzetes, szívelégtelenséggel járó kórképben (scleroderma, COPD, restriktív cardiomyopathia, stb.). Az echokardiográfiás vizsgálatokat kiegészítjük biomarkerek (pl. NT-proBNP, galectin-3, VEGF) szintjének mérésével valamint a funkcionális kapacitás vizsgálatával (6 perces sétateszt, spiroergometria) is.