Farmakoinformatikai Tanszék

Bemutatkozás

A farmakoinformatika a gyógyszertan elméleti alapjainak, a farmakodinámiának és a farmakokinetikának, valamint a gyógyszerkutatásnak és a klinikai farmakoterápiás gyakorlatnak információtechnológiai aspektusait vizsgáló modern diszciplína. A tanszék előzménye Intézetünkben Dr. Hetényi Csaba Farmakoinformatikai Kutatócsoportja volt, amelyben a farmakoinformatikai módszerek és eredményeik oktatásba és kutatásba történő integrálása megkezdődött.

A tanszék oktatási tevékenységének fontos elemei a kutatási területünkre épülő Gyógyszertervezés című elektív kurzus, valamint a Számítógépes molekulamérnökség című szabadon választható kurzus. Emellett az intézet Gyógyszertan és Klinikai farmakológia című kurzusaiban is oktatunk. Tanszékünk kiváló kutatási mutatókkal és elismerésekkel rendelkezik, az elmúlt években a Szerzők Ünnepén több Kiváló Szerző Díjat nyertünk el, valamint a PTE Innovációs Díjában is részesültünk. Fő kutatási profilunk a farmakoinformatikán belül a gyógyszerek hatásmechanizmusának szerkezeti biokémiai és kémiai informatikai vizsgálata és előrejelzése, a számítógépes molekulamodellezés, a gyógyszerek kötődési termodinamikai paramétereinek számítása, valamint a szerkezet-hatás összefüggések. Kutatási kapcsolataink a hazai csoportokon túl kiterjednek svéd, észt, amerikai együttműködőkre, az egyetemi ranglistákon jó helyeken szereplő egyetemeken (Uppsalai, Tartui, Northwestern Egyetemek).

Tanszékünk vezetője, Hetényi Csaba a Pécsi Tudományegyetem Tehetségcentruma Fiatal Kiválósága elismerésben részesült, valamint számos országos szintű elismeréssel is rendelkezik, mint például a Talentum Díj, Bolyai Ösztöndíj, kétszer, Bolyai Emléklap, ÚNKP, Békésy Ösztöndíj, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj. Kutatásait saját külső pályázati források segítségével végzi, például NKFIH K pályázati forrásból. Munkáira eddig több mint 2000 független hivatkozás érkezett, H-indexe 23. Antiretrovirális amerikai szabadalmak társ-feltalálója. Három megvédett PhD és több diplomamunka témavezetője. Karunkon elnyerte a Kiváló Doktori Témavezető elismerést. Habilitációs és doktori bíráló bizottságok tagja, doktori szigorlatoztató és vizsgáztató, az International Journal of Molecular Sciences újság állandó Topic Editor-a, valamint a Biomedinformatics újság szerkesztőbizottsági tagja.

A tanszékünk munkatársai által meghirdetett TDK és szakdolgozati témákra folyamatosan várjuk az érdeklődő hallgatók jelentkezését.