A Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztály új vezetője - Potos Bernadett

2020. november 9.

A Dékáni Hivatal új struktúrájában a Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztályt Potos Bernadett vezeti, aki korábban a Tanulmányi Hivatalt irányította, és tíz éve dolgozik a karon.

 

Schweier Rita írása

 

- Nagy váltást jelent-e a Tanulmányi Hivatal éléről egy osztály élére állni?

- Természetesen igen, hiszen a Tanulmányi Hivatal egészen más jellegű feladatokat fog össze, és profiljából adódóan más szolgáltatást nyújt, azonban rendkívül megtisztelő volt számomra a felkérés, és hatalmas kihívásnak élem meg. Bízom benne, hogy sikerül helytállnom ezen a területen is. Annyi biztos, hogy még rengeteget kell tanulnom, képeznem magam mind szakmailag, mind vezetőként. Mindehhez szerencsére minden támogatást megkapok a kollégáimtól és a dékáni vezetéstől.

- Mely csoportok tartoznak az osztályhoz?

- Az osztály nem került felosztásra, hiszen a minőségirányításhoz és az intézményfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek nem különíthetők el élesen egymástól, sőt, egymás szerves részét képezik. Feladtunk elsősorban a kar hallgatóinak, munkatársainak és együttműködő partnereinek megelégedettségét célzó minőségirányítási rendszer stratégiai működtetése, valamint a dékáni vezetés elképzeléseit és céljait támogató projektek megvalósításának segítése.

- Hány munkatárssal dolgozik együtt?

- Szervezeti egységünk magját a 2016 tavaszán megalakult Minőségirányítási Csoport kiváló munkatársai, Vida Tímea és dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási rendszermenedzserek alkotják. Szabó István kollégám, aki eddig szintén a Tanulmányi Hivatal csapatát erősítette, novembertől átkerült az osztályhoz, és a továbbiakban minőségirányítási rendszermenedzserként fogja segíteni tevékenységünket. István egyébként az utóbbi években aktívan részt vett a csoport munkájában. Az osztály működését és szakmai felügyeletét továbbra is dr. Patczai Balázs, a csoport korábbi vezetője fogja ellátni, a Minőségirányítási Bizottság elnökeként.

- A gyakorlatban, a hétköznapokban miben nyilvánul majd meg az osztály tevékenysége?

- Osztályunk legfőbb célja a kari folyamatok "minőségirányítási" mederben tartása, többek között a belső auditok segítségével. Ez a feladatunk képezi a folyamatos fejlesztés, így a saját fejlődésünk kulcsát is. Az osztály megalakulása elsősorban ezt szolgálja.

- Hogyan fogalmazná meg az „ars poeticájukat”?

- A kari polgárok elégedettségének folyamatos növelése, a dékáni vezetés kitűzött céljaival összhangban.