« Oktatás

Gyermeksebészet

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Vajda Péter (vajda.peter@pte.hu), egyetemi docens

Gyermekgyógyászati Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOE-GYS-T  |  2 kredit  |  Általános orvos |  Elektív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: OOK-SE2-T teljesített , OOK-GY2-T egyidejű felvétel

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 12 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 24 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK

Tematika

Az általános gyermeksebészeti és a leggyakoribb gyermekurológiai kórképek megismertetése a hallgatókkal interaktív szeminárium és ágy melletti oktatás segítségével.

Előadások

 • 1. Újszülöttsebészet I. (Kurzus megbeszélés, tájékoztató) Oesophagus atresia Hasfali záródási rendellenességek, gastroschisis / omphalocele Rekesz-sérv / relaxatio - Dr. Vajda Péter
 • 2. Újszülöttsebészet II. Duodenum-táji és vékonybél obstructiok Meconium ileus Necrotisaló enterocolitis Anorectalis malformációk - Dr. Farkas András
 • 3. Általános gyermeksebészet I. Pylorus stenosis Gastro-oesophagealis reflux Achalasia Medialis és laterális nyaki cysták - Dr. Dávidovics Sándor
 • 4. Általános gyermeksebészet II. Hirschsprung-betegség Obstipatio Végbélpolip Prolapsus ani et recti Perianalis abscessus, fissura, fistula - Dr. Oberritter Zsolt
 • 5. Általános gyermeksebészet III. Lágyéksérv Kizárt sérv Vízsérv Köldöksérv Hereleszállási zavarok Torqualt here és ovarium - Dr. Vajda Péter
 • 6. Sürgős hasi kórképek gyermekkorban Appendicitis Invaginatio Meckel diverticulum Mechanikus ileus - Dr. Juhász Zsolt
 • 7. Jóindulatú daganatok a gyermeksebészetben Dermoid Haemangioma Lymphangioma Naevus Poplitealis cysta, ganglion Digitus saltans - Dr. Biró Ede
 • 8. Gyermektraumatológia Tompa hasűri sérülések Gyermekkori csonttörések Gyermekbántalmazás Égési sérülések - Dr. Józsa Gergő
 • 9. Gyermekurológia I. Pyelo-ureteralis stenosis Uretero-vesicalis stenosis Hátsó húgycső billentyű - Dr. Juhász Zsolt
 • 10. Gyermekurológia II. Ren et ureter duplex; cele, ectopia Vesico-ureteralis reflux Multicystás/polycystás vese - Dr. Dávidovics Sándor
 • 11. Gyermekurológia III. Phimosis, paraphimosis Hypospadiasis Rejtett penis Varicocele - Dr. Vástyán Attila
 • 12. Határterületek Ajak és szájpadhasadék Meningo-myelocele - Dr. Vástyán Attila

Gyakorlatok

 • 1. Újszülöttsebészet I. (Kurzus megbeszélés, tájékoztató) Oesophagus atresia Hasfali záródási rendellenességek, gastroschisis / omphalocele Rekesz-sérv / relaxatio
 • 2. Újszülöttsebészet II. Duodenum-táji és vékonybél obstructiok Meconium ileus Necrotisaló enterocolitis Anorectalis malformációk
 • 3. Általános gyermeksebészet I. Pylorus stenosis Gastro-oesophagealis reflux Achalasia Medialis és laterális nyaki cysták
 • 4. Általános gyermeksebészet II. Hirschsprung-betegség Obstipatio Végbélpolip Prolapsus ani et recti Perianalis abscessus, fissura, fistula
 • 5. Általános gyermeksebészet III. Lágyéksérv Kizárt sérv Vízsérv Köldöksérv Hereleszállási zavarok Torqualt here és ovarium
 • 6. Sürgős hasi kórképek gyermekkorban Appendicitis Invaginatio Meckel diverticulum Mechanikus ileus
 • 7. Jóindulatú daganatok a gyermeksebészetben Dermoid Haemangioma Lymphangioma Naevus Poplitealis cysta, ganglion Digitus saltans
 • 8. Gyermektraumatológia Tompa hasűri sérülések Gyermekkori csonttörések Gyermekbántalmazás Égési sérülések
 • 9. Gyermekurológia I. Pyelo-ureteralis stenosis Uretero-vesicalis stenosis Hátsó húgycső billentyű
 • 10. Gyermekurológia II. Ren et ureter duplex; cele, ectopia Vesico-ureteralis reflux Multicystás/polycystás vese
 • 11. Gyermekurológia III. Phimosis, paraphimosis Hypospadiasis Rejtett penis Varicocele
 • 12. Határterületek Ajak és szájpadhasadék Meningo-myelocele

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Vajda P. és Pintér A.: Gyermeksebészet (Paediatric Surgery), egyetemi jegyzet, angol, 2010

Saját oktatási anyag

Vajda P. és Pintér A.: Gyermeksebészet (Paediatric Surgery), egyetemi jegyzet, angol, 2010

Jegyzet

Vajda P. és Pintér A.: Gyermeksebészet (Paediatric Surgery), egyetemi jegyzet, angol, 2010

Ajánlott irodalom

Vajda P. és Pintér A.: Gyermeksebészet (Paediatric Surgery), egyetemi jegyzet, angol, 2010
Pintér András: Gyermeksebészeti vezérfonal, 2. kiadás, Medicina Kiadó, Budapest, 1996
Maródi L.: Gyermekgyógyászat
Gyermeksebészet (285-300 old.) és Gyermekurológia (738-748 old.), Medicina Kiadó, Budapest 1998
Ács G., Hargitai E.: Gyermektraumatológia, Medicina Kiadó, Bp. 2001

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Az elmaradt órák pótlására a (szóbeli) vizsga előtt van lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Távolmaradás indokolt esetben pótolható.

Vizsgakérdések

Beszámoló az oktatott anyagból.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Biró Ede
 • Dr. Dávidovics Sándor
 • Dr. Farkas András
 • Dr. Józsa Gergő
 • Dr. Juhász Zsolt
 • Dr. Oberritter Zsolt
 • Dr. Vajda Péter
 • Dr. Vástyán Attila