« Oktatás

A gyermekgyógyászat jövője

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Decsi Tamás (decsi.tamas@pte.hu), egyetemi tanár

Gyermekgyógyászati Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOF-GYJ-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Tavaszi

Előfeltétel: Nincs

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A gyermekgyógyászat egyike az orvostudomány legkorábban önállósodott szakterületeinek, a gyermekek betegségeivel foglalkozó első orvosi szakkönyv több mint 250 éve (1764) jelent meg. Ugyanakkor a gyermekgyógyászat egyike az orvosi gyakorlat napjainkban leggyorsabban átalakuló területeinek is. Nemcsak a tudomány és a technológiai fejlődése módosítja alapvetően a gyermekbetegek ellátásának a gyakorlatát, hanem a társadalmi változások hatása is meghatározóan befolyásolja a gyermekorvossal szemben támasztott igényeket. A tanfolyam a belátható jövő gyermekgyógyászatának folyamatosan változó, sokat vitatott és éppen ezért izgalmas kérdésivel kívánja megismertetni a klinikai orvostudomány iránt érdeklődő hallgatókat.

Például a világ egészében napjainkban is gyermekek millióinak jólétét és egészségét veszélyeztető alultápláltság a jóléti társadalmakban az önkorlátozáson alapuló étrendek terjedése talaján jelent gondot. Ugyanakkor a gyermekkori alultápláltság régi problémájához az elmúlt évtizedekben nagyon súlyos gondként társult a gyermekkori elhízás jelensége is. Az elhízott gyermeket a nem alkoholos eredetű zsírmáj formájában súlyos heveny betegség veszélyezteti, miközben a krónikus szövődmények lehetősége miatt igen komoly jövőbeli egészségügyi kockázattal is szembe kell néznie.

Teljesen más feladatoknak kell megfelelnie a jövőben például a neonatológiának, vagy a veleszületett fejlődési rendellenességek ellátásának is, mint az elmúlt évtizedekben. Napjainkban az 1000 grammnál kisebb születési súlyú koraszülöttek több mint 90%-a túléli az újszülöttkort, ebben a nagyon törékeny betegcsoportban a fejlődés finom mutatóinak alakulása a jövő kérdése. A veleszületett anyagcsere-betegségek és más ritka kórképek ellátása pedig a gyermekekben végzendő vizsgálatok etikai kérdései mellett a társadalmi erőforrások elosztásának problémáját is új megvilágításba helyezi.

A kurzus az említett példák és más napjainkban kiéleződő klinikai helyzetek bemutatásával a gyermekgyógyászat fő fejlődési irányait kívánja felvázolni. Megkísérli körvonalazni azokat a jelenben zajló szakmai változásokat, melyek valószínűleg meghatározóak lesznek a jövő gyermekgyógyászának mindennapi munkájában. A kurzus jellege lehetővé teszi a tudományos kutatások legújabb, a kötelezően elsajátítandó gyermekgyógyászati ismeretek körébe még be nem illeszthető eredményeinek felvillantását is.

Előadások

 • 1. Hogyan vált a gyermekgyógyászat az orvostudomány legösszetetteb önálló szakterületévé? - Dr. Decsi Tamás
 • 2. Gyermekek a jövő társadalmában a fejlett és a fejlődő országokban - Dr. Decsi Tamás
 • 3. A koraszülöttek és más beteg újszülöttek folyamatosan javuló túlélési esélye - Dr. Decsi Tamás
 • 4. A jövő feladatai a koraszülöttek és más beteg újszülöttek életminőségének javításában - Dr. Decsi Tamás
 • 5. Gyermekkori alultápláltság a fejlődő országokban - Dr. Decsi Tamás
 • 6. A gyermekkori alultápláltság következményei a fejlett társadalmakban - Dr. Decsi Tamás
 • 7. Az elhízás már gyermekkorban jelentkező káros következményei - Dr. Decsi Tamás
 • 8. Az elhízott gyermek egészsége 50 évvel később - Dr. Decsi Tamás
 • 9. A szűrőprogramok hatása a gyermekbetegségek előfordulására és lefolyására - Dr. Decsi Tamás
 • 10. Biomarkerek szerepe a gyermekek egészségének megítélésében - Dr. Decsi Tamás
 • 11. A szociálpediátria kihívásai a XXI. században - Dr. Decsi Tamás
 • 12. A gyermekekben végzett klinikai vizsgálatok jelenlegi korlátjai és jövőbeli lehetőségei - Dr. Decsi Tamás

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadások anyaga elektronikus formában hozzáférhető. A kurzuson tárgyalt tudományos közlemények vagy elektronikus vagy nyomtatott formában hozzáférhetőek.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Tulassay Tivadar (szerk).: Klinikai gyermekgyógyászat. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2018.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A számonkérés szóban történik a kurzus végén.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Az órák pótlására csak egyéni megítélés alapján otthon elvégzendő feladatok teljesítése útján van lehetőség.

Vizsgakérdések

1. Gyermekek a jelen és a jövő társadalmában
2. A koraszülöttek túlélése és annak minősége
3. A gyermekkori alultápláltság megelőzése
4. A gyermekkori elhízás akut következményei
5. A gyermekkori elhízás késői következményei
6. A gyermekkori allergiás betegségek megelőzése
7. A szűrővizsgálatok hatása a gyermekbetegségek előfordulására
8. Biomarkerek a gyermekek egészségi állapotának megítélésében
9.A szociálpediátria kihívásai a XXI. században
10.A gyermekeben végzett klinikai vizsgálatok kérdései

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Decsi Tamás