« Oktatás

Gyermek-és ifjúságpszichiátria

Tantárgy menü

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2020-2021

Tantárgyfelelős

Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi (csabi.gyorgyi@pte.hu), habilitált docens

Gyermekgyógyászati Klinika

Tárgyadatok

Kód: OOF-GIS-T  |  1 kredit  |  Általános orvos |  Fakultatív modul  |  Minden félévben

Előfeltétel: OOA-ANT-T teljesített , OOA-AA2-T teljesített , OOP-KO1-T teljesített

Óraszámok / félév

12 óra előadás + 0 óra gyakorlat + 0 óra szeminárium = összesen 12 óra

Kurzus létszámkorlát

min. 2 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A kurzus során szó lesz a fejlődési pszichopatológiáról, az egyes gyermekpszichiátriai kórképekről, pszichodiagnosztikai tesztekről és a lehetséges terápiás módozatokról a legújabb irodalmi adatok tükrében.

Előadások

 • 1. Autizmus spektrum zavar - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 2. TIC zavar - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 3. ADHD - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 4. Intellektuális fejlődészavarai - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 5. Hangulatzavarok - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 6. Pszichotikus zavarok - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 7. Evészavarok - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 8. Öngyilkos magatartás és nem-szuicidális önsértés - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 9. Szorongásos zavarok, OCD - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 10. Diszruptív, impulzuskontroll-és viselkedészavarok - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 11. Traumával, stresszorral összefüggő zavarok - Dr. Tényi Tamás
 • 12. Szomatikus tünet-és kapcsolódó zavarok - Dr. Tényi Tamás

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Balázs Judit, Miklósi Mónika: A gyermek-és ifjúkor pszichés zavarainak tankönyve Semmelweis Kiadó 2015.

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

TVSZ szerint

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

nincs vizsga

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Tényi Tamás