Gyermekgyógyászat 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 56 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-GY1-T
 • 4 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOP-BPR-T teljesített , OOP-KN2-T teljesített , OOK-PH2-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

A tantárgy feladata az általános orvostól elvárható alapvető gyermekgyógyászati ismeretek oktatása, a vonatkozó gyakorlati készségek kialakítása, valamint a gyermekgyógyászati ellátás preventív és perspektivikus jelentőségének megismertetése.
A tantárgy tematikája az újszülött-, a csecsemő- és gyermekkor - morbiditás és mortalitás szempontjából - legfontosabb betegségeit és kóros állapotait foglalja magába. Hangsúlyt nyer a normális és kóros állapot/ fejlődés elkülönítése, a diagnosztika és terápia elvei és gyakorlata általános orvosi szinten; a gyermekgyógyászati klinikai határterületek alapszintű ismerete és a pediátriai preventív szemlélet gyakorlata.

Előadások

 • 1. A csecsemő- és gyermekgyógyászat sajátosságai - Dr. Decsi Tamás
 • 2. A koraszülött és az érett újszülött jellemzői. Perinatológiai alapfogalmak. - Dr. Kiss Simone
 • 3. Újszülöttkori pulmonális patológia - Dr. Gyarmati Judit
 • 4. Congenitalis vitiumok - Dr. Masszi György
 • 5. Neonatális hematológia - Dr. Kiss Simone
 • 6. Perinatális infekciók - Dr. Fodorné Dr. Szász Mária
 • 7. Örökletes anyagcsere betegségek - Dr. Decsi Tamás
 • 8. Neonatális idegrendszeri eltérések - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 9. Újszülöttkori sebészeti kórképek - Dr. Vajda Péter László
 • 10. Csecsemőtáplálás - Dr. Decsi Tamás
 • 11. Fontosabb vitaminhiányok. Nyomelemek szerepe. - Dr. Decsi Tamás
 • 12. A leggyakoribb fül-orr-gégészeti kórképek - Dr. Ráth Gábor
 • 13. Normális pszichomotoros fejlődés - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 14. Kóros pszichomotoros fejlődés - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 15. Folyadék-és elektrolitháztartás. Dehydratio típusai, kezelésük. - Dr. Rózsai Barnabás
 • 16. Sav-bázis háztartás - Dr. Rózsai Barnabás
 • 17. Bőrvérzések differenciáldiagnosztikája - Dr. Ottóffy Gábor
 • 18. Anaemiák - Dr. Ottóffy Gábor
 • 19. Gyermekkori leukaemiák - Dr. Ottóffy Gábor
 • 20. Szolid tumorok - Dr. Ottóffy Gábor
 • 21. A leggyakoribb immunológiai kórképek gyermekkorban - Dr. Mosdósi Bernadett
 • 22. Veleszületett- szerzett immunhiány - Dr. Mosdósi Bernadett
 • 23. Hyperglycaemia, hypoglycaemia - Dr. Pankáné Dr. Kozári Adrienne
 • 24. Cardialis elégtelenség, ritmuszavarok - Dr. Masszi György
 • 25. A leggyakoribb gyermeksebészeti kórképek I. - Dr. Vajda Péter László
 • 26. A leggyakoribb gyermeksebészeti kórképek II. - Dr. Vajda Péter László
 • 27. A testösszetétel zavarai. A tápláltsági állapot felmérése. Obesitas. Metabolikus szindróma. - Dr. Molnár Dénes Attila
 • 28. A felnőttkori betegségek megelőzése gyermekkorban - Dr. Molnár Dénes Attila

Gyakorlatok

 • 1. Anamnézis felvételének technikája
 • 2. Kommunikáció a gyermekkel és a szülővel
 • 3. Az egészséges újszülött vizsgálata
 • 4. Az egészséges csecsemő vizsgálata
 • 5. Az egészséges gyermek vizsgálata
 • 6. A fizikális vizsgálat részletesen, szervrendszerek szerint
 • 7. A fejlődés, növekedés, testarányok, percentilis táblázatok (eutrophia, dystrophia fogalmai)
 • 8. A fejlődés, növekedés, testarányok, percentilis táblázatok (eutrophia, dystrophia fogalmai)
 • 9. Önálló status írás
 • 10. Vérvétel, kanülkötés, infúziós kezelés szabályai
 • 11. Folyadékterápia elvei (különböző infúziós oldatok alkalmazása)
 • 12. Vérkészítmények indikációja, vércsere a gyakorlatban
 • 13. Perifériás vérkép vizsgálata
 • 14. A laborleletek kérése, értékelése
 • 15. Lumbalpunctio technikája. A liquor vizsgálata
 • 16. Vérnyomásmérés technikája csecsemő- és gyermekkorban
 • 17. Vizeletvétel technikája, vizeletminta vizsgálatok értékelése
 • 18. Csecsemő és gyermek convulsióinak acut ellátása (rectalis, i.v., diazepam dózisa)
 • 19. Gépi ventilláció az újszülöttkorban, surfactant kezelés a gyakorlatban
 • 20. Gépi lélegeztetés szabályai
 • 21. Injekciók beadásának technikája
 • 22. Reflexvizsgálatok a gyakorlatban, az újszülött és csecsemő reflexei
 • 23. Önálló status írás
 • 24. Csecsemőtáplálás gyakorlati ismeretei (szoptatás, elválasztás, tápszerek)
 • 25. Lázcsillapítás
 • 26. Laborvizsgálatok elrendelése, értékelése
 • 27. Antibiotikum kezelés a gyakorlatban
 • 28. Az eszméletlen beteg észlelése (Glasgow Coma Scale)

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Tulassay Tivadar szerkesztésében: Klinikai gyermekgyógyászat, 2. kiadás Medicina könyvkiadó 2018, ISBN 9789632266398

Saját oktatási anyag

Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak.
A tantermi előadások kivonatai megtalálhatók a POTE PEDIA felületen.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ajánlott irodalom:
Turi Sándor és Molnár Dénes szerkesztésében: Gyermekgyógyászati kórképek differenciáldiagnosztikája, Semmelweis Kiadó 2016
Marcdante K, Kliegman R: Nelson Essentials of Pediatrics, 8. ed., Elsevier 2018,
ISBN:9780323511452
"Gyermekgyógyászat" folyóirat

A félév elfogadásának feltételei

Szóbeli vizsga (kollokvium) az első féléves tananyagból. A gyakorlatokon való részvétel kötelező és ellenőrzött. Maximum 4 gyakorlati óráról való hiányzás fogadható el (2 alkalom). Több mint 2 gyakorlatról való igazolt vagy igazolatlan távollét az index aláírásának visszautasítását (érvénytelen félév) vonja maga után.

Félévközi ellenőrzések

A gyakorlatokon a gyakorlatvezető által

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csak kivételesen, egyedi elbírálás alapján lehetséges.

Vizsgakérdések

A vizsgakérdések a POTE PEDIA felületen találhatók meg.

Vizsgáztatók

 • Dr. Erhardt Éva
 • Dr. Fodorné Dr. Szász Mária
 • Dr. Mosdósi Bernadett
 • Dr. Nyul Zoltán
 • Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • Dr. Pankáné Dr. Kozári Adrienne
 • Dr. Péterfia Csaba
 • Dr. Rózsai Barnabás
 • Dr. Tárnok András

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Erhardt Éva
 • Dr. Fodorné Dr. Szász Mária
 • Dr. Juhász Zsolt
 • Dr. Major Judit
 • Dr. Mosdósi Bernadett
 • Dr. Oberritter Zsolt
 • Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • Dr. Pankáné Dr. Kozári Adrienne
 • Dr. Péleyné Dr. Mohay Gabriella
 • Dr. Péterfia Csaba
 • Dr. Rózsai Barnabás
 • Dr. Tárnok András
 • Dr. Tészás Alexandra Réka
 • Dr. Vástyán Attila