Gyermekgyógyászat 2.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 28 óra

gyakorlat: 28 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 56 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOK-GY2-T
 • 4 kredit
 • Általános orvos
 • Klinikai modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

OOK-GY1-T teljesített

Vizsgakurzus:

Nem

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 200 fő

Tematika

A tantárgy feladata az általános orvostól elvárható alapvető gyermekgyógyászati ismeretek oktatása, ill. a vonatkozó gyakorlati készségek kialakítása. Továbbá, a gyermekgyógyászati ellátás preventív és perspektivikus jelentőségének felismertetése.
A tantárgy tematikája az újszülött-, a csecsemő- és gyermekkor - morbiditás és mortalitás szempontjából - legfontosabb betegségeit és kóros állapotait foglalja magába. Hangsúlyt nyer a normális és kóros állapot és fejlődés elkülönítése, a diagnosztika és terápia elvei és gyakorlata általános orvosi szinten; a gyermekgyógyászati klinikai határterületek alapszintű ismerete és a pediátriai preventív szemlélet gyakorlata.

Előadások

 • 1. Égésbetegség - Dr. Decsi Tamás
 • 2. Shock és kezelése - Dr. Rózsai Barnabás
 • 3. Normális és kóros növekedés. A pubertás zavarai - Dr. Pankáné Dr. Kozári Adrienne
 • 4. Hypertonia - Dr. Molnár Dénes Attila
 • 5. Csecsemő-és gyermekkori pneumoniák - Dr. Péterfia Csaba
 • 6. Obstruktív légúti és allergiás betegségek - Dr. Péterfia Csaba
 • 7. Az eszméletlen gyermek - Dr. Rózsai Barnabás
 • 8. Resuscitatio csecsemő- és gyermekkorban - Dr. Kövesi Tamás
 • 9. A leggyakoribb gyermekpszichiátriai kórképek - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 10. Koponyatraumák - Dr. Rózsai Barnabás
 • 11. Központi idegrendszeri infectiók - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 12. Csecsemő- és gyermekkori görcsös állapotok - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 13. Felszívódási zavarok, táplálékallergia - Dr. Tárnok András
 • 14. Infekciós eredetű gastrointestinalis kórképek, motilitási zavarok - Dr. Tárnok András
 • 15. Bizonyítékokon alapuló orvoslás - Dr. Decsi Tamás
 • 16. Az értelmében sérült gyermek - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 17. Sürgősségi gyermekgyógyászat - Dr. Rózsai Barnabás
 • 18. A máj és a lép betegségei - Dr. Nyul Zoltán
 • 19. Enteralis és parenteralis táplálás - Dr. Rózsai Barnabás
 • 20. Glomerulonephritis. Akut és krónikus veseelégtelenség - Dr. Czucz Istvánné Dr. Lakatos Orsolya Judit
 • 21. Proteinuria, nephrosis syndroma, húgyúti infekciók - Dr. Czucz Istvánné Dr. Lakatos Orsolya Judit
 • 22. Krónikus gyulladásos bélbetegségek - Dr. Tárnok András
 • 23. Klinikai képalkotó diagnosztika a gyermekkorban - Dr. Péleyné Dr. Mohay Gabriella
 • 24. Laborvizsgálatok rendelése, értékelése a csecsemő- és gyermekkorban - Dr. Lányi Éva
 • 25. A klasszikus gyermekkori fertőző betegségek - Dr. Nyul Zoltán
 • 26. Védőoltások - Dr. Nyul Zoltán
 • 27. A házi gyermekorvos és iskolaorvos szerepe - Dr. Pátri László János
 • 28. Gyermekgyógyászati quiz - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin

Gyakorlatok

 • 1. A beteg gyermek
 • 2. A beteg gyermek
 • 3. Intenzív ellátás
 • 4. Acut beteg vizsgálata
 • 5. Fül-orr-gégészeti beteg vizsgálata
 • 6. Fül-orr-gégészeti beteg vizsgálata
 • 7. Ellátás a sebészeti ambulancián
 • 8. Ellátás a sebészeti osztályon
 • 9. A Neonatális Intenzív Centrumban ápolt újszülöttek ellátása
 • 10. A Neonatális Intenzív Centrumban ápolt újszülöttek ellátása
 • 11. Neurológiai tünetek észlelése
 • 12. Neurológiai betegek gondozása
 • 13. Haemato-onkológiai beteg
 • 14. Haemato-onkológiai beteg gondozása
 • 15. Az endokrin tünetek észlelése és értékelése
 • 16. Endokrin beteg gondozása
 • 17. Pulmonológiai beteg ellátása
 • 18. Pulmonológiai beteg ellátása
 • 19. Fertőző betegségek tünetei
 • 20. Fertőző betegek ellátása
 • 21. Ellátás a nefrológiai rendelőben
 • 22. Krónikus vesebetegek. Dialysis.
 • 23. Gyermekszemészeti gyakorlat
 • 24. Gyermekszemészeti gyakorlat
 • 25. Gastroenterológiai ellátás az osztályon
 • 26. Gastroenterológiai betegek gondozása
 • 27. Sürgősségi betegellátás
 • 28. Sürgősségi betegellátás

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Tulassay Tivadar szerkesztésében: Klinikai gyermekgyógyászat, 2. kiadás Medicina könyvkiadó 2017

Saját oktatási anyag

Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak
A tantermi előadások kivonatai a Gyermekklinika honlapján elérhetők: http://aok.pte.hu/hu/egyseg/dokumentumok/350 és a PotePedia felületén.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Ajánlott irodalom:
Turi Sándor és Molnár Dénes szerkesztésében: Gyermekgyógyászati kórképek differenciáldiagnosztikája, Semmelweis Kiadó 2016
Marcdante K, Kliegman R: Nelson Essentials of Pediatrics, 8. ed., Saunders 2018,
ISBN: 978-1-4557-5980-4
Gyermekgyógyászat folyóirat

A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlatokon való részvétel kötelező és ellenőrzött. Maximum 4 gyakorlati óra hiányzás fogadható el.
Több mint 2 gyakorlatról való igazolt vagy igazolatlan távollét az index aláírásának visszautasítását (érvénytelen félév) vonja maga után.

Félévközi ellenőrzések

A gyakorlatokon a gyakorlatvezető által irányítva

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Csak kivételesen, egyedi elbírálás alapján lehetséges.

Vizsgakérdések

Az írásbeli vizsga kérdéseit a II. félév tananyagából állítjuk össze. A tesztvizsga sikertelensége esetén szóbeli B és C vizsga tehető. A szóbeli vizsgakérdések megegyeznek a II. félévben leadott témákkal.

Vizsgáztatók

 • Dr. Decsi Tamás
 • Dr. Erhardt Éva
 • Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Erhardt Éva
 • Dr. Fodorné Dr. Szász Mária
 • Dr. Juhász Zsolt
 • Dr. Lányi Éva
 • Dr. Mosdósi Bernadett
 • Dr. Oberritter Zsolt
 • Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • Dr. Ottóffy Gábor
 • Dr. Pankáné Dr. Kozári Adrienne
 • Dr. Péleyné Dr. Mohay Gabriella
 • Dr. Ráth Gábor
 • Dr. Rózsai Barnabás
 • Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • Dr. Vástyán Attila