Gyermekgyógyászat fogorvostanhallgatóknak

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 14 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 14 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFK-GYE-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Klinikai modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFK-BPF-T teljesített , OFP-KT2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 100 fő

Campus kurzusként elérhető . Campus-karok: ÁOK

Tematika

A gyermekgyógyászati ismeretek oktatására az általános orvosi kar hallgatóinak képzése során hozzávetőlegesen 350 tanítási óra áll rendelkezésre. A fogorvostanhallgatók számára 14 órában kell összefoglalni a gyermekgyógyászatot. Nyilvánvaló, hogy ez a rövid idő csak a legszükségesebb ismeretek oktatását teszi lehetővé. Intézetünk álláspontja szerint a leendő fogorvosok képzése során a gyermekgyógyászati ismeretek három, egymással szorosan összefüggő csoportját kell tárgyalnunk. Először is: a fogorvos orvos, akinek orvosdoktori végzettségét a laikus társadalom az általános orvosétól nem választja el élesen. Így minden fogorvos kerülhet olyan helyzetbe, amikor beteg gyermek állapotát kell megítélnie, beteg gyermek szüleinek kérdésére kell válaszolnia, vagy éppen gyermekbetegnek kell orvosi elsősegélyt nyújtania. Ezért a fogorvosnak is rendelkeznie kell a gyermekgyógyászat olyan alapvető gyakorlati ismereteivel, mint amilyen például az újraélesztés vagy egy allergiás reakció gyógyszeres kezelése. Másrészt a fogorvos véleményét orvosi véleményként fogják értékelni, így elengedhetetlen, hogy a fogorvos is a mai szakmai színvonalnak megfelelő ismeretekkel rendelkezzék a legfontosabb gyermekbetegségek tüneteiről, gyógykezeléséről és kórjóslatáról. Harmadrészt pedig a fogorvos gyógyító munkája során különböző idült betegségben szenvedő gyermekeket is ellát. Egy haemophiliás, epilepsziás vagy éppen diabeteses gyermek fogorvosi kezelésének biztonságos megtervezése alig képzelhető el az alapbetegségre vonatkozó elemi ismeretek nélkül.

Előadások

 • 1. Az újszülött- és csecsemőkor sajátos kérdései I. - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 2. Az újszülött- és csecsemőkor sajátos kérdései II. - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 3. Bakteriális fertőző betegségek - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 4. Virális fertőző betegségek - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 5. Szívbetegségek, gyulladásos eredetű légúti betegségek - Dr. Tészás Alexandra Réka
 • 6. Allergiás eredetű kórképek - Dr. Tészás Alexandra Réka
 • 7. Resuscitatio a csecsemő- és gyermekkorban - Dr. Tészás Alexandra Réka
 • 8. Endokrinológiai kórképek - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 9. Görcsállapotok a csecsemő- és gyermekkorban - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 10. A vesék és a húgyutak betegségei - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • 11. Daganatos betegségek - Dr. Tészás Alexandra Réka
 • 12. Gastroenterológiai kórképek - Dr. Tészás Alexandra Réka
 • 13. Véralvadási zavarok - Dr. Tészás Alexandra Réka
 • 14. Lázcsillapítás, antibiotikus kezelés - Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Az előadásokon elhangzott anyag + dia prezentációk

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Tulassay Tivadar (szerk.): Klinikai gyermekgyógyászat, 2. kiadás Medicina könyvkiadó 2018

A félév elfogadásának feltételei

Az előadások legalább 75%-án (11 előadás) való részvétel.

Félévközi ellenőrzések

A félév végén szóbeli vizsga. Témakör az előadásokon leadott anyag.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

A maximális hiányzást meghaladó távollét esetében nincs lehetőség pótlásra.

Vizsgakérdések

POTE PEDIA

Vizsgáztatók

 • Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin
 • Dr. Tészás Alexandra Réka

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói