Idegfejlődés zavarai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

 • Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi

  habilitált docens,
  Gyermekgyógyászati Klinika

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-IFZ-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

OOP-PA2-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

A tárgy az idegfejlődés zavarait tárgyalja klinikai perspektívából. Ismerteti az idegfejlődés folyamatának legfontosabb lépéseit, s részletesen ismerteti a neurodevelopmentális zavarok klinikai vonatkozásait és etiopatogenezisét. Gyermek- és felnőtt neurológiai, valamint gyermek- és felnőtt pszichiátriai kórképek kerülnek tárgyalásra.

Előadások

 • 1. Az idegfejlődés neurobiológiája - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 2. Az idegfejlődés zavarainak neuropatológiai és neuroradiológiai jellemzői - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 3. Mentális retardációk - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 4. Epilepszia és idegfejlődés - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 5. A figyelemhiányos hiperaktivitás szindróma - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 6. Az autizmus spektrum zavarok idegfejlődési vonatkozásai - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 7. Kommunikációs zavarok, motoros zavarok, specifikus tanulási zavarok - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 8. Idegfejlődés és pszichopatológia modellek - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 9. A szkizofrénia idegfejlődési elmélete - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 10. Affektív zavarok és a kényszerbetegség idegfejlődési vonatkozásai - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 11. Az idegfejlődési zavarok terápia I. - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi
 • 12. Az idegfejlődési zavarok terápiája II. - Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Csábi Györgyi: Csecsemő neurológiai vizsgálata

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Füredi J., Németh A., Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve, Medicina Kiadó, Budapest 2009
Kálmánchey R : Gyermekneurológia, Medicina Kiadó
Tényi T., Trixler M.: Az idegfejlődés és a felnőttkor pszichopatológiája, Psychiatria Hungarica, 1999, 14, 319 - 334.
DSM-5, American Psychiatric Association, 2013

A félév elfogadásának feltételei

20% hiányzás elfogadott.

Félévközi ellenőrzések

szóbeli beszámoló

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Dolgozat szakirodalom alapján

Vizsgakérdések

Vizsga nincs

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói